Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png


TransportBN Tutorial

TransportBN Promo

Teknologi 'In Vehicle Monitoring System (VMS) bagi menggantikan Alat Amaran Laju (Speed Warning Device)

Rabu, 21 Oktober 2020 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) dan Agensi-Agensi Berkuasa Jalankan Operasi “Merakat” Bersepadu Bagi Penguatkuasaan Pelekat Pas Kenderaan-Kenderaan Daftar Luar Negara

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) berserta dengan agensi-agensi berkaitan iaitu Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB), Kementerian Kesihatan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK), Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED) serta  Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dan Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (MPRT) hari ini telah mengadakan Operasi Bersepadu Pemantauan dan Penguatkuasaan Pelekat Pas Kenderaan Daftar Luar Negara (OPS MERAKAT) pada 20 Oktober 2020 dan adalah merupakan operasi buat kali pertama semenjak ianya dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2020.

Khamis, 22 Oktober 2020 – Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Solat Sunat Hajat, Membaca Ratib Al-Attas dan Solat Fardhu Asar Berjemaah

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Solat Sunat Hajat, Membaca Ratib Al-Attas dan Solat Fardhu Asar Berjemaah pada petang ini, bertempat di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB).

21-22 October 2020 - The 78th ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (ASEAN COSTI) Meeting

ASEAN COSTI is a platform for ASEAN Member States to discuss on the developments in Science, Technology and Innovation as well as the latest developments under ASEAN projects and initiatives specifically in science, technology and innovation.

Sabtu, 17 Oktober 2020 - Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Memulakan Majlis Dikir Maulud Dua Belas Malam Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di Seluruh Negara bagi Tahun 1442 Hijrah

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Jabatan-Jabatan serta agensi-agensi Pihak Berkuasa dibawahnya membuka tirai Dikir Maulud dua belas (12) malam berturut-turut sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam bagi Tahun 1442 Hijrah.