Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence
Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Afternoon Session

Khamis, 14 Oktober 2021 - Pengemaskinian Perkhidmatan-Perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD)

Mengambil kira Business Continuity Plan (BCP) Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) yang berjalan pada masa ini, JPD ingin memaklumkan bahawa merujuk kepada pengumuman pada 7 Oktober 2021 yang lalu, beberapa perkhidmatan yang ditangguhkan sementara semasa bermulanya pandemik COVID-19 akan dibukakan semula kepada orang ramai secara berperingkat melalui kaedah pandu lalu (drive through) dan tempahan melalui aplikasi "Que-up" bagi menghantar (drop) permohonan sahaja.

Rabu, 13 Oktober 2021 - Mesyuarat "The 80th ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (ASEAN COSTI-80)"

Yang Mulia Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah menghadiri Mesyuarat the 80th ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (ASEAN COSTI-80) pada 12 sehingga 13 Oktober 2021 secara maya.

Sabtu, 09 Oktober 2021 - Majlis Membaca Yaasin, Tahlil, Doa Kesyukuran Dan Doa Perlindungan Daripada Wabak Covid-19 Sempena Hari Pos Sedunia 2021

Bersempena dengan Hari Pos Sedunia 2021, Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah mengadakan Majlis Membaca Yaasin, Tahlil, Doa Kesyukuran dan Doa Perlindungan serta Doa Peliharakan Sultan Daripada Wabak COVID-19. Majlis diadakan secara maya (virtual).

Thursday, 7th October 2021M - Singapore International Cyber Week (SICW) and 6th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity, 5th – 7th October 2021 via video conference

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Awang Haji Mohammad Yusof, Minister of Transport and Infocommunications, who is also the Minister-in-charge of Cybersecurity, Brunei Darussalam attended the Singapore International Cyber Week (SICW) 2021 and the 6th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity (AMCC) via video conferencing on 5th – 7th October 2021.