Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.pngSmart Nation Through Digital Transformation Conference - Afternoon Session
 
Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Morning Session Part 2

Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Morning Session Part 1

Sabtu, 31 Julai 2021 - Aktiviti Penanaman Pokok bagi Mendukung Protokol Hijau Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Di bawahnya

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan sokongan dari Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada pagi tadi telah mengadakan acara Penanaman Pokok bagi mendukung Protokol Hijau. Acara tersebut diadakan di dua tempat iaitu di Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakas dan di Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 

Selasa, 20 Julai 2021 - Sidang Media Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR)
Sidang media pada pagi ini adalah untuk menarik perhatian mengenai pentingnya untuk memastikan kenderaan yang dipandu adalah dalam keadaan baik dan selamat. Sehubungan itu juga akan dikongsikan maklumat-maklumat yang berkenaan dengannya termasuk statistik kenderaan terbakar serta tindakan keselamatan bila mengalami kenderaan terbakar.

Khamis, 22 Julai 2021 - Majlis Ibadah Korban Sempena Sambutan Hari Raya Aidil Adha Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Serta Pihak-Pihak Berkuasa di Bawahnya Kelolaan Jabatan Penerbangan Awam bagi Tahun 1442H/2021M
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Majlis Ibadah Korban bersempena dengan Sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 1442H/ 2021M bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis pada tahun ini dikelolakan oleh Jabatan Penerbangan Awam.

Selasa, 20 Julai 2021 - Majlis Doa Kesyukuran Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Yang Ke-75 Tahun

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa di bawahnya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 Tahun pada petang ini, bertempat di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB).