Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 Membaharui Lesen Memandu melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn
Membaharui Lesen Kenderaan melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn
Langkah-Langkah mendaftar dan mengaktifkan akaun e-darussalam

Selasa, 19 Mei 2020 - Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di Bawahnya Serta Pihak-Pihak Berkuasa bagi Tahun 1441H/2020M

Penyampaian derma melalui pandu lalu kepada anak-anak yatim Kementerian Pengangkutan dan Infokumunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa yang dikelolakan oleh Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam telah diadakan pada pagi ini bertempat di Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Wednesday, 13th May 2020 - Minister of Transport and Infocommunications Receives Courtesy Call from The High Commissioner of Canada to Brunei Darussalam

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Minister of Transport and Infocommunications received a courtesy call from Her Excellency Jeanette Adele Stovel, High Commissioner of Canada to Brunei Darussalam.

Rabu, 29 April 2020 - Perkhidmatan Kaunter Jabatan Perkhidmatan Pos Sepanjang Bulan Ramadhan 1441H/2020M

Jabatan Perkhidmatan Pos sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa kaunter-kaunter perkhidmatan adalah dilaratkan pada hari Jumaat mulai 01 Mei 2020.

Khamis, 30 April 2020 - Makluman Mengenai Pembukaan Perkhidmatan Kaunter JPD Pada Setiap Hari Jumaat dan Penggunaan Aplikasi Mudah Alih QueUP

JPD sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa perkhidmatan tempahan tarikh dan waktu (slot) bagi urusan membaharui Lesen Kenderaan, tukar milik, pinjaman/pembatalan tuntuan Bank atau Kerajaan bagi kenderaan (ceased loan) Ibu Pejabat, JPD sudah boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih QueUP bermula hari Isnin, 27 April 2020.