Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png


32nd Regular Session of the International Maritime Organization (32nd IMO) Assembly 6 – 15 December 2021
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Sidang Media Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokommunikasi (MTIC)

Selasa, 24 Mei 2022 - Sebagai usaha berterusan MKKJR untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan di Negara ini terutama sekali yang melibatkan kematian dan kecederaan, MKKJR ingin mengongsikan perkembangan mengenai statistik berkaitan kes-kes kemalangan dan kesalahan lalulintas jalan raya serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun ini.

Minister of Transport and Infocommunications attended The Changi Aviation Summit, on 17th – 18th May 2022, Singapore

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Awang Mohammad Yusof, Minister of Transport and Infocommunications, Brunei Darussalam attended The Changi Aviation Summit 2022 (CAS 2022) held from 17th to 18th May 2022 in Sands Expo and Convention Centre, Singapore.

Thursday, 12 May 2022 - Minister of Transport and Infocommunications Receives Courtesy Call from The New Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Brunei Darussalam

​The Minister of Transport and Infocommunications received a courtesy call from the New Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Brunei Darussalam today.

Khamis, 31 Mac 2022 - Kunjungan Muhibah dari Permanent Secretary (Development), Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore

Yang Mulia Setiausaha Tetap MTIC menerima Kunjungan Muhibah daripada Permanent Secretary (Development), Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore.