Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 Membaharui Lesen Memandu melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn
Membaharui Lesen Kenderaan melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn
Langkah-Langkah mendaftar dan mengaktifkan akaun e-darussalam

Thursday, 25 June 2020 - Minister of Transport and Infocommunications Receives Courtesy Call from the High Commissioner of Britain to Brunei Darussalam

Thursday, 18 June 2020 - Courtesy Call from the Newly Appointed Brunei Darussalam Envoys

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a joint courtesy call from newly appointed Brunei Darussalam envoys this morning

Rabu,17 Jun 2020- Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN Ke-49 dan Mesyuarat Ad Hoc Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN-China

Negara Brunei Darussalam telah menjadi Pengerusi dan juga Tuan Rumah bagi Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN kali ke-49 (49th STOM) dan juga Mesyuarat Ad-Hoc Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN-China pada 17hb Jun 2020 yang diadakan melalui aplikasi persidangan video atau ‘video conferencing’.

Tuesday, 16 June 2020 - Minister of Transport and Infocommunications Receives Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to Brunei Darussalam