Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 


Sabtu, 24 Ogos 2019 - Operasi Penguatkuasaan separuh Tahun Pertama (Jabatan Pengangkutan Darat)

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) meneruskan lagi operasi-operasi bagi memberikan keutamaan kepada keselamatan dan kesejahteraan para pengguna jalan raya di negara ini dengan melaksanakan pemeriksaan dan rondaan oleh Pegawai-Pegawai Penguatkuasa Undang-Undang JPD melalui operasi bersepadu "On The Move" bersama pihak Pasukan Polis Diraja Brunei. 

Sabtu, 24 Ogos 2019 - Kawasan Navigasi Terhad di Sebahagian Sungai Brunei sempena Regatta Brunei Darussalam 2019

Regatta Brunei Darussalam 2019 akan diadakan pada 25 Ogos 2019 di Sungai Brunei sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan and Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-73.

Khamis, 22 Ogos 2019 - Majlis Sembahyang Sunat Hajat, Sembahyang Fardhu Asar dan Membaca Ratib Al-Attas bagi Memohon Perlindungan Bahaya dari Kemalangan dan Nahas Jalan Raya

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Sembahyang Sunat Hajat dan Ratib Al-Attas pada petang ini, bertempat di Masjid Pintu Malim, Jalan Kota Batu.

Selasa, 20 Ogos 2019 - "High-Level Policy Dialogue with Stakeholders on Cycling Safety in Brunei Darussalam"

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Brunei Darussalam telah mengadakan Dialog Peringkat Tertinggi Mengenai Keselamatan Berbasikal di Brunei Darussalam bersama agensi-agensi berkepentingan di Hotel Centrepoint, Gadong.

 
MKKJR-Bandarku Ceria