Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 


Khamis, 11 Julai 2019 - Majlis Doa Selamat bagi Bakal-Bakal Jemaah Haji Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa Kelolaan Jabatan Penerbangan Awam bagi Tahun 1440H/ 2019M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Bekuasa telah mengadakan Majlis Doa Selamat kepada Bakal-Bakal Jema'ah Haji bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dikelolakan Jabatan Penerbangan Awam.

Selasa, 9 Julai 2019 - Majlis Pertukaran Perjanjian Usahasama (JVA) diantara DST International Sdn Bhd (DSTI) dan SACOFA dan International Digital Economy Conference Sarawak (IDECS 2019)

Sarawak, Selasa, 9 Julai 2019 – Satu Majlis Pertukaran Perjanjian Usahasama Joint Venture Agreement (JVA) antara DST International Sdn Bhd (DSTI) dan SACOFA Sdn Bhd telah diadakan pada 9hb Julai 2019. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Negara Brunei Darussalam  dan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak.

Friday, 5 July 2019 - Official Hand Over Of the Document to BGC

Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad, BGC, marked a significant milestone today by being the first blue water shipping company in Brunei to be issued a 'Document of Compliance' by the Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam, MPABD. The official handover of the Document to BGC was held yesterday morning at the BGC Office in Jerudong.

Rabu, 3 Julai 2019-Majlis Kunjungan Muhibbah ke Daerah-Daerah bagi Yang Berhormar Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi

​Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan kunjungan muhibbah ke daerah-daerah pada hari ini, bertujuan untuk beramah mesra dan mengeratkan hubungan silaturrahim dalam suasana Hari Raya Aidilfitri. 

 
MKKJR-Bandarku Ceria