Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 


Khamis, 30 Mei 2019 - Majlis Khatam Al-Quran dan Berbuka Puasa Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jabatan-Jabatan dan Pihak-Pihak Berkuasa Di Bawahnya bagi Tahun 1440H / 2019M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jabatan-Jabatan dan Pihak-Pihak Berkuasa di bawahnya telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Berbuka Puasa pada petang hari ini bertempat di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam. Majlis Khatam Al-Quran dan Berbuka Puasa pada tahun ini dikelolakan bersama oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Penerbangan Awam.  

Isnin, 27 Mei 2019 - Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi di Bawahnya kelolaan Jabatan Penerbangan Awam bagi Tahun 1440H/ 2019M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya telah mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim yang diselajurkan dengan Majlis Berbuka Puasa pada petang tadi bertempat di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis pada tahun ini di kelolakan oleh Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Isnin, 27 mei 2019 - Majlis Bertahlil di Kubah Makam Diraja bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Pihak-Pihak Berkuasa di Bawahnya bagi Tahun 1440H/2019M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya telahpun mengadakan Majlis Bertahlil dan Doa Arwah yang dikhususkan buat ayahanda dan bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abd Rahman pada hari ini di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong.

Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi Hadiri Persidangan 5th E-Governance 2019

Tallin, Estonia, May 2019 –  Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof bersama pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi  Kementerian dan IT Protective Security Services (ITPSS) telah menghadiri 5th e-Governance Conference 2019 di Tallinn Estonia bermula pada 20-22 Mei 2019.

 
MKKJR-Bandarku Ceria