Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png


Digital Economy: Episode 3
Digital Economy: Episode 2
Digital Economy: Episode 1

Rabu, 25 November 2020 - Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-26 dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan Dialog

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC), selaku Pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN (ATM) bagi tahun  2020, mempengerusikan  Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-26  (ATM ke-26) dan juga Mesyuarat-mesyuarat Bersama Rakan Dialog melalui sidang video pada 24 dan 25 November 2020.

Thursday, 19 November 2020 - 50th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (50th STOM) and Associated Dialogue Partner Meetings

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof, Permanent Secretary at the  Ministry of Transport and Infocommunications (MTIC), in his capacity as Chairman of the ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) for 2020, chaired the  Fiftieth ASEAN Senior Transport Officials Meeting (50th STOM) and Associated Dialogue Partner Meetings via video conference on 18 and 19 November 2020.

Isnin, 16 November 2020 - Sesi Muzakarah Antara Pihak Ahli-Ahli Majlis Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei (DPPMB) dengan Pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC)

Sesi Muzakarah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) bersama Ahli-Ahli Majlis Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei (DPPMB) telah diadakan pada petang ini bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Aras Bawah, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Sabtu, 14 Nov 2020 - Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah kepada Pemenang-Pemenang Pertandingan Video Keselamatan Jalan Raya

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil Penghargaan kepada Pemenang-Pemenang Pertandingan Video Keselamatan Jalan Raya anjuran MKKJR dan Kementerian Pengangkutan dan Infokommunikasi (MTIC) pada petang ini, bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Infokommunikasi (MTIC).