Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png


Digital Economy: Episode 3
Digital Economy: Episode 2
Digital Economy: Episode 1

Khamis, 3 Disember 2020 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil Senegara Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya 2020

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil Senegara Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia 2020 hari ini.

Wednesday, 2 December 2020 - Courtesy Call from the High Commissioner of The United Kingdom (UK)

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency John Virgoe, the High Commissioner of The United Kingdom to Brunei Darussalam.

Monday, 30 November 2020 - Courtesy Call from the High Commissioner of Australia

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from Her Excellency Tiffany Anne McDonald, the High Commissioner of Australia to Brunei Darussalam.

Isnin, 30 November 2020 - Taklimat Pengenalan Program Kesedaran Keselamatan Jalan Raya sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia

Hari Memperingati Mangsa-mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims – WDR) merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya.  Selain itu, inisiatif ini juga memberikan peluang untuk menggariskan peranan pelbagai pihak yang terlibat seperti perkhidmatan perubatan dan kecemasan, penyelamat, sektor swasta, penyelidik dan akademia, serta masyarakat umum dalam menangani kesan dan akibat dari kemalangan jalan raya.