Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Isnin, 18 Januari 2019 - Majlis Penyerahan Sijil Anugerah Biasiswa Trafik Udara

Seramai lapan orang mahasiswa dan mahasiswi pengambilan ke dua telah dianugerahkan biasiswa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menjalani latihan sebagai Pegawai Trafik Udara.

Wednesday, 13th February 2019 - Courtesy Call from the Newly Appointed Brunei Darussalam Envoys

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from newly appointed Brunei Darussalam envoys this afternoon. 

Isnin, 11 Februari 2019 - Taklimat mengenai Tatacara Pengendalian Akaun Perbelanjaan, Stor dan Kenderaan bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Satu taklimat mengenai Tatacara Pengendalian Akaun Perbelanjaan, Stor dan Kenderaan bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya telah diadakan pada hari Isnin, 6 Jamadilakhir 1440 bersamaan dengan 11 Februari 2019 bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Ahad, 10 Februari 2019 - Hari Keluarga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya dan Pihak-Pihak Berkuasa bagi Tahun 2019

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga bertempat di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

 
MKKJR-Bandarku Ceria