Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.pngPelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Brunei Darussalam 2025
Digital Economy: Episode 3
Digital Economy: Episode 2

Khamis, 25 Februari 2021 - Pelancaran Anugerah ICT Brunei (BICTA) 2020/2021, "Negara Pintar melalui Transformasi Digital"

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengumumkan pelancaran Anugerah ICT Brunei (BICTA) 2020/2021 semasa sidang media yang diadakan di Auditorium Utama, Bangunan D&T. Kearah mendokong Pelan Induk Ekonomi Digital 2025, tema BICTA pada tahun ini dikekalkan sebagai “Negara Pintar Melalui Transformasi Digital”.  Tema ini menggambarkan peralihan ke arah Negara Pintar melalui inovasi dalam ICT untuk masyarakat dan transformasi ekonomi. 

Rabu, 24 Februari 2021 - Jabatan Pengangkutan Darat Memperkenalkan Perkhidmatan "NomborKu"

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Jabatan ini akan memperkenalkan perkhidmatan "NomborKu" iaitu laman info yang akan memaparkan tanda-tanda pengenalan kenderaan atau nombor-nombor pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui Tawaran Terbuka.

Wednesday, 3 February 2021 - Courtesy Call from the Head of South East Asia COP26 Strategy, British High Commission Singapore

he Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from Her Excellency Dr Isabelle De Lovinfosse, Head of South East Asia COP26 Strategy, British High Commission Singapore.

Monday, 1 February 2021 - Courtesy Call from the Ambassador of the Netherlands to Brunei and Singapore

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from Her Excellency Ms. Margriet Vonno Ambassador of the Netherlands to Brunei Darussalam and Republic of Singapore.