Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence
Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Afternoon Session

Sabtu, 27 November 2021M - Majlis Membaca Surah Yassin, Tahlil, Doa Keselamatan, Doa Menghindari Penyakit Wabak COVID-19 dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yassin, Tahlil, Doa Keselamatan, Doa Menghindari Penyakit Wabak COVID-19 dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalanraya Sedunia 2021 secara maya (virtual) pada pagi ini.

Khamis, 18 November 2021 - Sidang Media Fasa Peralihan bagi Perkhidmatan-Perkhidmatan dibawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Sebagai susulan kepada Siaran Media Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 25 Ogos 2021, 30 September 2021 dan kelmarin 17 November 2021, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) sukacita ingin mengongsikan beberapa maklumat-maklumat terkini

Jumaat, 12 November 2021 - Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-27 (ATM 27) dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan-Rakan Dialog

Y​ang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Awang Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, telah menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-27 (ATM 27) dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan Dialog yang diadakan melalui sidang video selama dua (2) hari pada 11 hingga 12 November 2021. 

Isnin, 8 November 2021 - Penaiktarafan Sistem Pendaftaran bagi Domestic Runners : Runners 2.0 (Upgrading of Domestic Runners Registration System: Runners 2.0)

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin merujuk kepada siaran akhbar pada 7hb Oktober 2021 mengenai Pendaftaran bagi Domestic Runner.