Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence
Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Afternoon Session

Khamis, 18 November 2021 - Sidang Media Fasa Peralihan bagi Perkhidmatan-Perkhidmatan dibawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Sebagai susulan kepada Siaran Media Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 25 Ogos 2021, 30 September 2021 dan kelmarin 17 November 2021, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) sukacita ingin mengongsikan beberapa maklumat-maklumat terkini

Jumaat, 12 November 2021 - Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-27 (ATM 27) dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan-Rakan Dialog

Y​ang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Awang Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, telah menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-27 (ATM 27) dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan Dialog yang diadakan melalui sidang video selama dua (2) hari pada 11 hingga 12 November 2021. 

Isnin, 8 November 2021 - Penaiktarafan Sistem Pendaftaran bagi Domestic Runners : Runners 2.0 (Upgrading of Domestic Runners Registration System: Runners 2.0)

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin merujuk kepada siaran akhbar pada 7hb Oktober 2021 mengenai Pendaftaran bagi Domestic Runner.

Isnin, 8 November 2021 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kongsikan Hasil Operasi Penguatkuasaan Peraturan Dan Undang-Undang Jalan Raya Bagi Tempoh 01 Januari Sehingga 31 Oktober 2021

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) melalui Unit Penguatkuasaan (EU) merekodkan pelbagai kesalahan melanggar Peraturan dan Undang-Undang Jalan Raya dari bulan Januari hingga Oktober 2021.