Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png


Digital Economy: Episode 3
Digital Economy: Episode 2
Digital Economy: Episode 1

Isnin, 30 November 2020 - Taklimat Pengenalan Program Kesedaran Keselamatan Jalan Raya sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia

Hari Memperingati Mangsa-mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims – WDR) merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya.  Selain itu, inisiatif ini juga memberikan peluang untuk menggariskan peranan pelbagai pihak yang terlibat seperti perkhidmatan perubatan dan kecemasan, penyelamat, sektor swasta, penyelidik dan akademia, serta masyarakat umum dalam menangani kesan dan akibat dari kemalangan jalan raya. 

Isnin, 30 November 2020 - Taklimat Pengenalan Program Kesedaran Keselamatan Jalan Raya sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia

Hari Memperingati Mangsa-mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims – WDR) merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya.  Selain itu, inisiatif ini juga memberikan peluang untuk menggariskan peranan pelbagai pihak yang terlibat seperti perkhidmatan perubatan dan kecemasan, penyelamat, sektor swasta, penyelidik dan akademia, serta masyarakat umum dalam menangani kesan dan akibat dari kemalangan jalan raya. 

Sabtu, 28 November 2020 - Majlis Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia 2020 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims 2020 – WDR 2020)

Hari Memperingati Mangsa-mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims – WDR) merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya.

Rabu, 25 November 2020 - Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN Ke-26 dan Mesyuarat-Mesyuarat Bersama Rakan Dialog

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC), selaku Pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN (ATM) bagi tahun  2020, mempengerusikan  Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-26  (ATM ke-26) dan juga Mesyuarat-mesyuarat Bersama Rakan Dialog melalui sidang video pada 24 dan 25 November 2020.