Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

32nd Regular Session of the International Maritime Organization (32nd IMO) Assembly 6 – 15 December 2021
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Sabtu, 4 Disember 2021 - ARTIKEL Pencapaian dan Inisiatif-inisiatif Keselamatan Jalan Raya 2020/2021

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan pada 17 November 1977 bertujuan untuk mengekalkan dan mempertingkatkan tahap keselamatan jalan raya di Negara Brunei Darussalam. Sejajar dengan Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi Brunei Darussalam 2025, MKKJR akan terus menerajui usaha untuk meningkatkan piawaian keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan terutama yang melibatkan kematian. Usaha ini akan dilaksanakan  dengan bersandarkan kepada teras utama dengan membina mekanisme penguatkuasaan yang berkesan; membangunkan infrastruktur perundangan dan kawal selia yang mantap; memperkukuh kepimpinan dan tadbir urus; pengumpulan dan akses data yang berkesan serta mengaplikasikan pengunaan teknologi. 

Rabu, 1 Disember 2021 - Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri ICT 2021

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Awang Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Negara Brunei Darussalam menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri ICT 2021 yang diadakan secara maya pada 01hb Disember 2021. 

Mesyuarat Menteri-Menteri ICT 2021 dihoskan oleh Kementerian Sains dan ICT, Republik Korea dengan tema “A New Normal, Rebuilding an Inclusive Society Through Digital: Promoting Broadband Connectivity and Digital Inclusion”. 

Sabtu, 27 November 2021M - Majlis Membaca Surah Yassin, Tahlil, Doa Keselamatan, Doa Menghindari Penyakit Wabak COVID-19 dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yassin, Tahlil, Doa Keselamatan, Doa Menghindari Penyakit Wabak COVID-19 dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalanraya Sedunia 2021 secara maya (virtual) pada pagi ini.

Khamis, 18 November 2021 - Sidang Media Fasa Peralihan bagi Perkhidmatan-Perkhidmatan dibawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Sebagai susulan kepada Siaran Media Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 25 Ogos 2021, 30 September 2021 dan kelmarin 17 November 2021, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) sukacita ingin mengongsikan beberapa maklumat-maklumat terkini