Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
15 KERETA KIJANG, DUA STATION WAGON DAN SEBUAH KENDERAAN PESENDIRIAN DI TAHAN DAN DI KENAKAN KOMPAUN ATAS KESALAHAN MEMANDU KENDERAAN YANG TIDAK LAYAK DAN SELAMAT UNTUK DI PANDU DI JALAN RAYA

22 Mac 2019dan 25 Mac 2019 -Jabatan Pengangkutan Darat (JPD),Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui operasi penguatkuasaan "On The Move Operation" di sekitar kawasan Serusop, Sengkurong, JalanKota Batu, Jalan Muara dan Berakas telah menahan 15 pemandu kereta jenis Kijang, dua pemandu kereta jenis Station Wagon dan sebuah pemandu kereta persendirian atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak berkelayakan dan selamat dipandu di atas jalan raya dan tanpa kebenaran dari pemilik yang sah.

Enam (6) orang daripada pemandu tersebut juga didapati memandu kenderaan tanpa kebenaran dari pemilik asal dan tidak menukar nama pemilik baru juga di kenakan tindakan.

Senarai dan keterangan mengenai pemandu, kenderaan, kesalahan dan jumlah kompaun yang telah dikenakan adalah seperti berikut :-

BILNO PENDAFTARAN KENDERAANNAMA PEMANDUKESALAHANJUMLAH KOMPAUN
1BN 3404
(Toyota Kijang )

Agus Sutrisanosukarno Sibi

(51-302278)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat dipandu

 

$50.00

2BN 1643 (Toyota Kijang)

Jeffery bin Miasan

 (50-792618)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat dipandu

 

$50.00

3BAF 7431 (Toyota Kijang)

Faruk Mritha

 (51-221102)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat dipandu

 

$50.00

4BN 3977 (Toyota Kijang)

Imran Razak

 (51-295342)

Kenderaan  tidak dalam keadaan baik dan selamat dipandu

$50.00
5

BP 6040

(Toyota Kijang)

Mohammad Saiful bin Mohd Salleh 
 (00-282180)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat dipandu

$50.00
6BN 7273 (Toyota Kijang)

S. Mahasan

 (51-343459)

Kenderaan tidak dalam  keadaan baik dan selamat dipandu & menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik

 

 $100.00

7BN 5689 (Toyota Kijang)

Abdul Rahman

 (51-354492)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

 

 

$50.00

8BM5155 (Toyota Kijang)

Jahangir Alam

 (51-417954)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu & menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik

 

$100.00

9

BN 6924

(Toyota Kijang)

Sumon Akon

 (51-418463)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu, membawa barang menganjur. Dan menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik

 

$200.00

10

BQ 4351

(Toyota Kijang)

Md Syful Islam Md Jabedali

(51-218813)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu & menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik menggunakan kenderaan tanpake benaran pemilik

 

$100.00

11

KF 4223

(Toyota Kijang)

Yuliono

 (51-199832)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu & menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik

 

 

$100.00

12

KE 9615

(Toyota KIjang)

Mohhamed Jamanulla Alamin 

(51-446970)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

$50.00
13BU 5231 (Toyota Kijang)

Hannah Miah

(50-839965)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

$50.00
14

BP 5234

(Toyota KIjang)

Bubul (51-368781)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

 

$50.00

15

BP 6684

(Toyota Kijang)

Lawrence bin Sarang

(50-941916)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

$50.00
16

KE 7704

(Toyota Corolla)

Md Alef Hossain

(51-216614)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

$50.00
17BH 3658 (Toyota Wagon)

Mohammad Zakariya

((51-29534)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu & menggunakan kenderaan tanpa kebenaran pemilik

 

$100.00

18

BF 7900

(Toyota Wagon)

 

Sujansarder Makbul Sarder

 (51-187075)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik dan selamat di pandu

 

$50.00

Dalam hal ini JPD mengingatkan orang ramai khususnya pemilik kenderaan supaya akan sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang berjalan pada masa ini. Pemeriksaan hendaklah dibuat untuk memastikan kenderaan adalah layak dan selamat untuk di pandu di jalanraya.

Mana-mana kenderaan yang di jual atau tidak lagi di guna pakai oleh pemilik asal kenderaan hendaklah ditukar nama kepada pemilik baru bagi mengelakan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku membabitkan pemilik asal kenderaan.

JPD menekankan bahawa pihaknya akan bertindak tegas dan tidak akan teragak-agak untuk mengenakan kompoun, dan membatalkan lessen kenderaan terhadap mana-mana pemilik yang gagal mematuhi akta dan peraturan lalulintas jalanraya bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalanraya adalah terjaga. 

Jabatan Pengangkutan Darat juga mengalu-alukan kerjasama orang ramai untuk menghadapkan aduan berkaitan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Talian Darusalam 123 JPD dan Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.

KIJANG.jpg


Attachments