Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPress Releases

HARI KELUARGA

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA DAN PIHAK-PIHAK BERKUASA BAGI TAHUN 2019


hari keluaraga.jpg


pic 1.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PENUTUPAN KAUNTER JPD SEBELAH PETANG, 31 DISEMBER 2018


Penutupan kaunter JPD sebelah petang, 31 Disember 2018.PNG


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


MESEJ TULAR MENGENAI KEMALANGAN BAS PENUMPANG DAMRI PONTIANAK-BRUNEI


Mesej tular mengenai kemalangan bas penumpang damri pontianak-brunei.PNG


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

PENGELUARAN KAD LESEN MEMANDU TANPA MIKROCIP

 

Bandar Seri Begawan, Isnin, 01 Rabiulakhir 1440H bersamaandengan 10 Disember 2018M- Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kementerian Perhubungan dengan 

ini memaklumkan kepada orang ramai khusus nya kepada pemohon-pemohon baru dan yang ingin membaharui Lesen Memandu mereka bahawa cawangan-cawangan JPD dan Cawangan Perkhidmatan Pos yang berkenaan telah menghadapi sedikit gangguan teknikal keatas sistem bagi mencetak kad Lesen Memandu tanpa Mikrocip yang dijadualkan bermula pada hari ini 10 Disember 2018.

 

Dalamhubungan ini, Cawangan-cawangan Perkhidmatan Pos tidak akan menerima sebarang permohonan membaharui Lesen Memandu buat sementara. Sebarang permohonan bolehlah dibuat disemua Cawangan JPD di keempat-empat daerah. JPD akan mengeluarkan  resit bagi pemohon-pemohon baru Lesen Memandu dan pemohon-pemohon yang membaharui Lesen Memandu.

 

Permohonan-permohonan akan mula dapat diterima pada hari Rabu, 12 Disember 2018 bagi cawangan-cawangan JPD dan 9 Cawangan Perkhidmatan Pos (iaitu Mail Processing Centre/MPC, Pejabat Pos Sengkurong, Pejabat Pos Seri kompleks Batu Satu, Pejabat Pos Menglait Gadong, Pejabat Pos Muara, Pejabat PosTutong, Pejabat Pos Seria, Pejabat Pos Lumut dan Pejabat Pos KB). JPD memohon kemaafan diatas sebarang kesulitan yang dihadapi oleh orang ramai.

 

Untuk memastikan orang ramai tidak menghadapi kesulitan semasa operasi penguatkuasaan jalan raya dan semasa membuat perjalanan darat di Negara jiran, JPD telah memaklumkan agensi-agensi berkuasa tempatan dan Negara jiran mengenai perkara ini untuk memastikan orang ramai boleh membuat perjalanan tanpa menghadapi sebarang masalah.

 

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam, JPD pada waktu bekerja di talian 2451979/2451980 sambungan 107 atau 2420846 atau emel kepada info@land-transport.gov.bn atau dengan menghubungi Ta`lian Darussalam 123.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

PENGELUARAN KAD LESEN MEMANDU TANPA MIKROCIP

 

Khamis, 10 Disember 2018 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kementerian Perhubungan dengan ini memaklumkan kepada orang ramai khususnya kepada pemohon-pemohon baharu dan yang ingin membaharui Lesen Memandu mereka bahawa mulai 10 Disember 2018, JPD dan cawangan-cawangannya serta Pejabat-Pejabat Pos yang berkenaan akan mula mengeluarkan kad Lesen Memandu tanpa mikrocip. Sementaraitu, ciri-ciri lain termasuk barcode yang ada pada kad Lesen Memandu pada masa ini adalah masih sama.

Pengeluaran kad lessen memandu baharu ini adalah antara usaha JPD dalam mempertingkatkan keberkesanan operasi dan pentadbirannya. Ianya adalah selaras dengan amalan-amalan terbaik dan piawaian antarabangsa, khususnya berkaitan dengan ciri-ciri kad lessen memandu. Berikut adalah contoh kad Lesen Memandu tanpa mikrocip (Contoh A) yang akan dikeluarkan untuk menggantikan kad Lesen Memandu yang ada mikrocip (Contoh B) pada masa ini.

Kad Lesen Memandu TANPA mikrocip.jpg


Pemohon-pemohon yang telah dikeluarkan resit oleh cawangan JPD atau Pejabat-Pejabat Pos yang berkenaan sebelum ini semasa memohon Lesen Memandu baharu  atau untuk membaharui Lesen  Memandu mereka adalah dipohonkan untuk datang kecawangan JPD dan Pejabat-Pejabat Pos yang berkenaan pada tarikh yang telah ditetapkan di dalam resit tersebut, untuk mendapatkan kad Lesen Memandu mereka.

Sementara itu, pemandu-pemandu yang memiliki kad Lesen Memandu yang ada mikrocip yang masih sah laku, kad Lesen Memandu mereka hanya akan ditukar kepada kad Lesen Memandu tanpa mikrocip semasa hendak membaharui Lesen Memandu mereka itu nanti. Untuk makluman orang ramai juga, kedua-dua kad Lesen Memandu yang ada mikrocip dan tanpa mikrocip adalah sah digunakan di dalam dan luar negara.

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam, JPD pada waktu bekerja di talian 2451979/2451980 sambungan 107, 2420846 atau emel kepada info@land-transport.gov.bn atau dengan menghubungi Talian Darussalam 123. Di kesempatan ini, JPD ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dihadapi oleh orang ramai dan memohon sokongan berterusan daripada orang ramai dalam usaha Jabatan ini mempertingkatkan mutu perkhidmatan kepada orang ramai.


PENGIRAN MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PENGIRAN HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah Pengangkutan Darat

 Tarikh: 8 Disember 2018~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

KEMPEN MENDERMA DARAH DAN IKRAR KESELAMATAN JALANRAYA

 

Bandar Seri Begawan, 03 Disember 2018 – Majlis Kebangsaan KeselamatanJalan Raya (MKKJR) dengan kerjasama Pusat Menderma Darah, Hospital Raja Isteri 

Pengiran Anak Saleha meneruskan aktiviti minggu keselamatan jalanraya pada petang ini dengan mengadakan Kempen Derma Darah.  Kempen diadakan di IbuPejabat

JPD, Beribi, Jalan Gadong. Kempen juga diselajurkan dengan mengajak orang ramai untuk berikrar yang keselamatan jalanraya adalah tanggungjawab bersama.

 

Hadir bagi menjayakan kempen tersebut ialah Yang Berhormat Awang Iswandy bin Haji Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara iaitu Ambassador MKKJR yang

juga turut menderma darah bersama-sama orang ramai.   Hadirsama, Yang Mulia Dr Haji Supry bin Haji Ag. Ladi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian 

Perhubungan, Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, Pemangku Pengarah Jabatan Pengangkutan Darat serta para 

pegawai dan kakitangan Jabatan Pengangkutan Darat dan sekretariat MKKJR yang juga turut menderma darah masing-masing.

 

Kempen ini merupakan salah satu aktiviti Minggu Keselamatan Jalan Raya Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Kemalangan Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia 

Tahun 2018.  Kempen ini bertujuan bukan saja untuk membudayakan budaya sihat tetapi yang paling penting bagi kempen ini adalah untuk menanamkan sifat

keprihatinan dan kesedarandi kalangan orang ramai pentingnya sentiasa berhemah dan memandu dengan berhati-hati serta member peluang kepada orang 

ramai termasuk pegawai dan kakitangan JPD untuk menderma bagi menyelamatkan nyawa. 


 Kempen ini juga dihasratkan untuk meningkatkan jumlah simpanan tabung darah bagi kegunaan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk membantu para 

pesakit yang memerlukan termasuk mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya yang mana secara tidak langsung dapat memberikan kesedaran 

yang tinggi kepada orang ramai mengenai pentingnya dalam sama-sama meningkatkan keselamatan jalan raya di Negara ini.


DERMA DARAH MKKJR_2.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

MESEJ TULAR MENGENAI KADAR BARU SAMAN JPD BERMULA JANUARI 2019


03 Disember2018:  Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Perhubungan merujuk kepada satu mesej yang disebarkan melalui Aplikasi Media Sosial termasuk

WhatsApp mengenai kadar saman oleh Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) bermula bulan Januari 2019. JPD menegaskan mesej tersebut adalah tidak benar sama 

sekali dan JPD tidak pernah mengeluarkan mesej sedemikian.                           

 

Jabatan Pengangkutan Darat ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui mana-mana

Aplikasi Media Sosial apatah lagi maklumat-maklumat yang bukan dari sumber yang sahih dan rasmi dari pada pihak berkuasa di Negara ini.   Di samping itu juga, 

JPD memohon mana-mana individu yang menerima mesej tular tersebut supaya menghentikan penyebarannya kerana boleh mengelirukan orang awam.

 

Jabatan Pengangkutan Darat ingin mengingatkan bahawa menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam adalah merupakan satu kesalahan 

dan boleh didakwa di bawah undang-undang Negara Brunei Darussalam mengikut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 (Public Order Act, Cap 148)

yang boleh membawa hukuman penjara sehingga sesuatu tempoh tiga (3) tahun atau denda BND3,000. Jika sabit kesalahan.

 

Bagi maklumat lanjut mengenai kesalahan-kesalahan lalulintas jalanraya dan kadar-kadar denda kompaun yang tepat dan sahih dan juga berkenaan Mata Demerit 

SiKAP, orang ramai bolehlah merujuk laman sesawang JPD www.ltd.gov.bn atau menghubungi Bahagian Korporat dan PerhubunganAwam, JPD di nombor

telefon 2420846, 2451979 atau 2451980 samb. 107 pada waktu-waktu berkerja.


PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

ELAK UBAHSUAI SEMBARANGAN KE ATAS KENDERAAN


25 Oktober 2018 – Kekerapan berlakunya kebakaran kenderaan membimbangkan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD).  Sehubungan dengan itu, bagi mengelakkan

lagi sebarang kejadian kebakaran kenderaan di Negara ini, JPD menasihatkan:

 

 • Para pemilik dan pengusaha bengkel-bengkel kenderaan bermotor atau orang persendirian di Negara ini supaya menghentikan sebarang pengubah suaian 
 • terhadap bentuk asal kenderaan dan sistem pendawaian yang sembarangan tanpa mengikut spesifikasi asal kenderaan.
   
 • Pemilik-pemilik kenderaan hendaklah tidak mendapatkan khidmat mana-mana mekanik yang tidak bertauliah untuk melakukan pengubah suaian kenderaan
 • dan sistem pendawaian kerana dikhuatiri tahap keselamatannya tidak terjamin. 

 •  
 • Pemilik-pemilik kenderaan agar melakukan penyelanggaraan terhadap enjin dan sistem kenderaan mengikut tatacara yang betul dan tempoh waktu yang 
 • ditetapkan untuk penyelanggaran (periodical servicing) oleh pengedar kenderaan masing-masing, dan

 •  
 • Orang ramai dan pemilik kenderaan untuk sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam mendapatkan alat ganti kenderaan agar ianya adalah betul-betul telah
 • diluluskan. 


VIS25102018.jpg

Sebarang pengubah suaian kenderaan daripada bentuk asal adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Lalulintas Jalan Raya (Penggal68).

Kadar denda kompaun bagi kesalahan-kesalahan tertentu di bawah aturan-aturan lalulintas jalan raya (Komposisi Kesalahan), 2016 yang berkaitan dengan

pengubah suai kenderaan adalah seperti berikut:

Kegagalan pemilik kenderaan mengikut peraturan yang telah ditetapkan khusus bagi kesalahan kenderaan yang tidak mematuhi akta dan peraturan lalulintas 

jalanraya atau kenderaan yang diubah suai akan dikenakan denda kompaun berikut:

Kesalahan Pertama: B$  50

Kesalahan Kedua:    B$150

Kesalahan Ketiga:    B$300

Kesalahan Keempat:  B$500

Kesalahan Kelima:   Pemandu boleh dihadapkan ke Mahkamah.

Di kesempatan ini, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) sukacita memaklumkan bahawa pada masa ini ada lima belas (15) buah bengkel kenderaan yang bertaraf Kelas A 

berdaftar dengan JPD sejak diperkenalkan pada 24 September 2016.   Bengkel-bengkel tersebut dilantik sebagai Stesen Pemeriksaan Kenderaan (Vehicle Inspection 

Station atau ringkasnya VIS) untuk menjalankan pemeriksaan kenderaan-kenderaan persendirian berumur 7 tahun dan ke atas dan kenderaan komersil, 

khususnya bagi kenderaan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkenaan.  Senarai VIS berkenaan boleh didapatkan melalui laman sesawang www.ltd.gov.bn

Oleh itu, pemilik-pemilik kenderaan adalah diggalakkan untuk mendapatkan khidmat penyelenggaraan enjin dan sistem kenderaan dari pada mekanik-mekanik yang 

bertauliah di VIS-VIS tersebut.


PIC25102018.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

MESEJ TULAR MENGENAI DENDA DAN PEMBERIAN MATA DEMERIT SIKAP TERHADAP KESALAHAN-KESALAHAN LALULINTAS JALAN RAYA

 

Berikutan dengan tular nya satu mesej dalam Bahasa Mandarin melalui Aplikasi Media Sosial termasuk WhatsApp mengenai kesalahan-kesalahan lalulintas jalan

raya yang dikenakan denda dan Mata Demerit SiKAP tertentudan  yang kononnnya menyatakan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) serta Jabatan Siasatan dan Kawalan

Lalulintas (JSKLL) Pasukan Polis DiRaja Brunei menjalankan sekatan jalan raya selama 60 hari bertujuan memastikan para pemandu kenderaan bermotor di Negara

 ini tidak melanggar akta dan peraturan lalulintas jalan raya seperti kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar semasa memandu,  JPD dengan ini memaklumkan

 bahawa JPD tidak pernah mengeluarkan mesej sedemikian.                           

 

Jabatan Pengangkutan Darat ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui

mana-mana Aplikasi Media Sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan terlebih dahulu.   Di samping itu juga, JPD memohon mana-mana

individu yang menerima mesej tular tersebut supaya menghentikan penyebarannya kerana boleh mengelirukan orang awam.  

 

Bagi maklumat lanjut mengenai kesalahan-kesalahan lalu lintas jalan raya dan kadar-kadar denda kompaun yang tepat dan sahih, orang ramai bolehlah memuat turun 

pautan di bawah tajuk senarai kesalahan dalam laman sesawang Pasukan Polis Diraja Brunei www.polis.gov.bn. Sementara untuk mengetahui berkenaan 

Mata Demerit SiKAP orang ramai bolehlah merujuk laman sesawang JPD www.ltd.gov.bn atau menghubungi Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam, 

JPD di nombor telefon 2451979/80 samb. 107 pada waktu-waktu berkerja.

 

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

2 PEMANDU DIKOMPAUN $150 DAN 9 MATA DEMERIT SIKAP SETIAP SEORANG GARA-GARA TIDAK MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR SEMASA 

MEMANDU SYARIKATSQ STONE SDN BHD DIKELUARKAN NOTIS PENGGANTUNGAN SEMENTARA LESEN DAN PEMANDUNYA DIKOMPAUN $500 

AKIBAT  MELAKUKAN  KESALAHAN KALI KE-EMPAT MEMANDU KENDERAAN DENGAN LEBIH MUATAN

 

Empat (4) orang pemandu kenderaan dikenakan kompaun kerana melanggar Akta dan Peraturan Lalu lintas Jalan Raya semasa para Pegawai 

Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) menjalankan sekatan dan rondaan di Lebuh raya Berakas Muarapada 02 Oktober 2018, di

Jalan Muara Serasa pada 06 Oktober dan di Lebuhraya Hassanal Bolkiah pada 09 Oktober 2018.


Abdul Aziz bin Hj Taha dan Tan Siu Boon, kedua-duanya pemandu kenderaan persendirian, masing-masing dikenakan kompaun $150 dan 9 Mata Demerit

SiKAP kerana kegagalan memakai tali pinggang keledar semasa memandu.  Awang Tan Siu Boon juga dikompaun $50 kerana memandu kenderaan 

yang tidak dalam keadaan baik iaitu cermin besar di bahagian depan retak.

 

Sementara Baljinder Singh, pemandu dari Syarikat Ba'hasda didapati melakukan empat(4) kesalahan iaitu tidak membawa Sijil Kelayakan Kenderaan 

dan dikompaun $200,memandu kenderaan yang tidak dalam keadaan baik dikompaun $50, tidak memasang tanda arahan had laju dikompaun $50, 

serta memandu kenderaan dengan tayar botak dan tidak selamat dikenakan kompaun $50 dan 6 Mata Demerit SiKAP.

 

Manakala Zakius Palatus, pemandu kenderaan dari Syarikat SQ Stone Sdn Bhd dikompaun  sebanyak $500 kerana memandu kenderaan dengan lebih muatan iaitu

Kesalahan Kali Ke-empat dan Syarikat tersebut dikeluar kannotis penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upah selama 3 bulan.  Sebagai tambahan,

Zakius juga dikenakan kompaun $100 dan 3 Mata Demerit SiKAP atas kesalahan membawa muatan dengan bahaya dan jatuh dari kenderaan yang boleh

membahayakan pengguna jalan raya lain.

 

Jabatan Pengangkutan Darat ingin  mengingatkan kepada semua pemandu kenderaan sama ada persendirian atau syarikat komersil supaya akan dapat 

mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya.

 

JPD akan terus melakukan rondaan dan operasi di jalan-jalan raya di Negara ini dan tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan sebarang kompaun dan

pemberian Mata Demerit SiKAP kepada mana-mana pemandu kenderaan persendirian dan komersil yang didapati tidak mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas

Jalanraya kearah memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya semua pengguna jalan raya adalah terjaga. 

 

JPD juga mengalu-alukan orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan semua pengguna Jalan Raya di Negara ini sentiasa terpelihara.  Sebarang 

aduan berhubung kesalahan lalulintas boleh disalurkan melalui Talian Darussalam 123 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


PR 18HB OCT.jpg


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

PRESS RELEASE

The 36th ASEAN TRANSPORT FACILITATION WORKING GROUP MEETING


Monday, 08th October 2018, Bandar Seri Begawan -  The Land Transport Department under the Ministry of Communications is hosting the

36th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) Meeting which is held today, 8th October until 10th October 2018 at the Centrepoint Hotel, Gadong. 

 

Brunei Darussalam will resume its chairmanship from the last 35th ASEAN TFWG Meeting held between 3rd to 5th April earlier this year. The opening speech was 

delivered by Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, Acting Director of the Land Transport Department in his capacity as

Chairman of the  36th ASEAN TFWG Meeting.

 

The main agenda of the meeting among others, will be:

 • To discuss the development of the ASEAN transport facilitation matters within ASEAN including ongoing initiatives. 
 • To address the challenges in the implementation of transport development initiatives so as to ensure compliance with commitments.

 

 • To deliberate on the implementation of the newly signed ASEAN Framework Agreement on Cross‐Border Transport of Passengers by Road Vehicles (CBTP).  
 • The ASEAN  CBTP will facilitate seamless cross-border mobility of passengers between and among ASEAN Member States, which would enhance 
 • People-to-People Connectivity  as well as stimulate trade, tourism and investment ASEAN.
 • To provide an opportunity for ASEAN member countries and private sector representatives to discuss their respective cross-cutting issues and concerns as well
 • as to exchange views in order to narrow the transport facilitation gaps.
 • To discuss on progress by ASEAN Member States in implementing the other ASEAN transport facilitation framework agreements and its implementing
 • Protocols namely: the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT); the ASEAN Framework Agreement on The Facilitation of 
 • Inter-State Transport (AFAFIST); and the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT).
 • To listen to the progress report on the pilot testing of the ASEAN Customs Transit System (ACTS) particularly the ACTS Roll-Out implementation in the 
 • North-South Corridor involving Singapore-Malaysia-Thailand and East-West Corridor, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam and Thailand. Guided by
 • the AFAFGIT and its Protocols, ACTS is a computerized Customs transit management system, intended to facilitate the seamless movement of goods to
 • enhance ASEAN's trade and production networks as well as establishing a more unified market for its firms and consumers.  Implementation of the ACTS 
 • will support the realization of the ASEAN Economic Community AEC 2025 vision in making ASEAN a highly integrated and cohesive economy. [T1] 

 

Themeetingwill be held for three (3) days and is participated by delegates from ASEAN Member States; the ASEAN Secretariat;the Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism of Japan (MLIT); the ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE) as the ASEAN Dialogue Partner as well asthe Transport Associations,

namely the ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA), the ASEAN Trucking Federation (ATF) and the International Road Transport Union (IRU).

The Brunei Darussalam's delegation includes senior officials from the Land Transport Department, Ministry of Communications, other government agencies

as well as local private sectors' representatives.

 

Issued by:

THE LAND TRANSPORT DEPARTMENT

Ministry of Communications

Brunei Darussalam

08thOctober 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg 

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

DUA ORANG PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $150 DAN 9 MATA DEMERIT SIKAP

ATAS KESALAHAN TIDAK MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR SEMASA MEMANDU 


Tiga (3) orang pemandu dikenakan kompaun kerana didapati bersalah melanggar Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya semasa operasi bergerak oleh Bahagian 

Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) di Jalan Tanjung Belayang, Temburong, pada 14 September 2018:

Morgan Tommy Gimbar dikenakan kompaun $50 atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak dalam keadaan baik.

Melvine Morris Tadam dikenakan kompaun $50 dan pemberian 6 Mata Demerit SiKAP atas kesalahan memandu kenderaan dengan tayar botak, dan $50 

lagi kerana memandu kenderaan yang tidak layak dari keselamatan badan kenderaan.

Wilson Bina Baru dikenakan kompaun $50 atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak layak dari keselamatan kerana cermin depan retak.


Sementara, Hasibur Rahman Khan dikenakan kompaun $150 dan 9 Mata Demerit SiKAP kerana didapati bersalah tidak memakai tali pinggang keledar semasa 

memandu di Jalan Jangsak Mulaut Masin pada 19 September 2018. 

Manakala, Abu Bakar Azmi dikenakan kompaun $150 dan 9 Mata Demerit SiKAP kerana melakukan kesalahan yang sama di Jalan Sengkurong pada 20 September 2018.

 

Dalam hal ini, Jabatan Pengangkutan Darat ingin mengingatkan kepada semua pemandu kenderaan samaada persendirian atau komersil supaya akan dapat 

mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya.

JPD akan terus melakukan rondaan dan operasi di jalan-jalan raya di Negara ini dan tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan sebarang kompaun dan pemberian 

Mata Demerit SiKAP kepada mana-mana pemandu kenderaan persendirian dan komersil yang didapati tidak mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan raya ke arah

memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya semua pengguna jalan raya adalah terjaga. 

JPD juga mengalu-alukan orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan semua pengguna Jalan Raya di negara ini sentiasa terpelihara.  Sebarang aduan

berhubung kesalahan lalulintas boleh disalurkan melalui Talian Darussalam 123 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


1

Nama Pemandu:

Morgan Tommy Gimbar (920225-13-6497 M)

Nombor Pendaftaran Kenderaan: BAN 2032

1 Kesalahan:

Kenderan tidak dalam keadaan baik

Tarikh Melakukan Kesalahan:

14 September 2018

Lokasi: Jalan Tanjung Belayang Temburong

Kompaun: $50.00

1.jpg
2.jpg
2

Nama Pemandu:

Melvine Morris Tadam (88-1203135873 M)

 

Nombor Pendaftaran Kenderaan:  KE 3858

(Mitsubishi Pajero)

 

2 Kesalahan: 

i.   Memandu kenderaan dengan tayar botak

ii.  Memandu kenderaan yang tidak layak dari  

     keselamatannya (Badan Kenderaan)

 

Tarikh Melakukan Kesalahan:

14 September 2018

Lokasi: Jalan Tanjung Belayang, Temburong

 

Kompaun: $50.00 setiap satu kesalahan yang membawa jumlah kompaun sebanyak $100.00

 

6 Mata Demerit SiKAP kerana tayar botak.

3.jpg4.jpg
3

Nama Pemandu:

Wilson Bina Baru (51-388035)

 

Nombor Pendaftaran Kenderaan:  BW 5675 (Nissan Pressea)

 

1 Kesalahan: 

Memandu kenderaan yang tidak layak dari  

keselamatannya (Cermin Depan Retak)

 

Tarikh Melakukan Kesalahan:

14 September 2018

Lokasi: Jalan Tanjung Belayang, Temburong

 

Kompaun: $50.00

5.jpg
6_1.jpg
4

Nama Pemandu:

Hasibur Rahman Khan (51-302144)

 

Nombor Pendaftaran Kenderaan:  BL 9801 (Toyota Starlet)

 

1 Kesalahan:

Kegagalan memakai tali pinggang keledar semasa memandu

 

Tarikh Melakukan Kesalahan:

19 September 2018

Lokasi: Jalan Jangsak Mulaut Masin

 

Kompaun: $150.00 dan 9 Mata Demerit SiKAP

7.jpg
8.jpg
5

Nama Pemandu:

Abu Bakar Azmi (50-994663 H)

 

Nombor Pendaftaran Kenderaan:  BK 1940

(Mazda Bongo)

 

1 Kesalahan:

Kegagalan memakai tali pinggang keledar semasa memandu.

 

Tarikh Melakukan Kesalahan:

20 September 2018

Lokasi: Jalan Sengkurong

 

Kompaun: $150.00 dan 9 Mata Demerit SiKAP

9.jpg
10.jpg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

KEGAGALAN MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR SEMASA MEMANDU -

SEORANGPEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $150 DAN 9 MATA DEMERIT SIKAP


Seorang (1) pemandu kenderaan persendirian dikenakan kompaun $150 dan 9 Mata Demerit SiKAPatas kegagalan memakai talipinggang keledar semasa 

memandu sementara tiga (3) orang pemandu syarikat pengangkutan dikenakan kompaun atas pelbagai kesalahan lalulintas jalan raya semasa rondaanoleh 

Bahagian Penguatkuasaan,Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 30 Ogos 2018 di jalan-jalan raya Tanjung Bunut,Mabohai, Telisai dan Lebuhraya Muara.

Dalam hal ini, Jabatan Pengangkutan Daratterus mengingatkan semua pemilik dan pemandu kenderaan samaada milik persendirian atau syarikat, supaya sentiasa

mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya. 

JPD tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan sebarang kompaun, Mata Demerit SiKAP dan notis penggantungan Lesen Sewa dan Upah kepada mana-mana 

pemilik syarikat pangangkutan yang mana pemandunya didapati gagal mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya demi memastikan keselamatan, 

kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

JPD juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan para pengguna Jalan Raya di negara ini sentiasa terpelihara.  Sebarang aduan berhubung 

kesalahan lalulintas boleh disalurkan melalui Talian Darussalam 123 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.

india_1.jpg


india_22.jpg

india_3.jpg

india_4.jpg


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- TIDAK MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR DIKENAKAN KOMPAUN $150 DAN 9 MATA DEMERIT SIKAP

- GUNA TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDUDIKENAKAN KOMPAUN $200 DAN 12 MATA DEMERIT SIKAP

 

Seorang (1) pemandu kenderaan persendirian didapati bersalah atas kegagalan memakai talipinggang keledar semasa memandu dan dikenakan kompaun $150

dan 9 mata demerit SiKAPPemandu berkenaan pada masa yang sama juga didapati menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan dikenakan kompaun

$200 dan12 mata demerit SiKAP.

 

Tiga (3) orang lagi pemandu dikenakan kompaun $150 dan 9 mata demerit SiKAP setiap seorang kerana gagal memakaitali pinggang keledar semasa memandu.

Sementara seorang (1) lagi dikenakan kompaun $200 dan 12 mata demerit SiKAP atas kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu.

 

Kelima-lima pemandu tersebut didapati melanggar Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya semasa operasi bergerak (on the move operation)Bahagian 

Penguatkuasaan, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 16 Ogos 2018 di jalan-jalan raya kawasan Kuala Lurah, Bunut, Jerudong dan Lebuhraya Hassanal Bolkiah.

 

BILNO. PENDAFTARAN KENDERAANNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

PADA 16 OGOS 2018 - KAWASAN KUALA LURAH /BUNUT/JERUDONG / LEBUH RAYA HASSANAL BOLKIAH

 

1BU 264 (Daihatsu Charade)

Shahzada Saleem

(51-118596)

Kegagalan pemandu memakaitali pinggang keledar$150.009
2BAR 8199 (Mitsubishi L300)

Ong Yee Fhoo

(51-180552)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar$150.009
3

KL 5537 (Hyundai Tucson)

 

Monir Bazlur Rahman Gazi

(51-082425)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

 

$150.00

 

9

4BR 9603 (Toyota Kijang)

Himangsu Shekhar DasFul Bashi

(51-253521)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

 

$150.00

 

9

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.00

 

12

5KP 8284 (Toyota Innova)

Henry Joseph Ramanair

(50-672082)

 

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

 

$200.00

 

12

JabatanPengangkutanDarat (JPD) terus menasihatkan semua pemilik dan pemandu kenderaan bermotor supaya mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya di 

Negara ini.

JPD tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan kompaun dan mata demerit SiKAP kepada pemandu-pemandu yang gagal mematuhi Akta dan peraturan lalulintas

jalanraya bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalanraya adalah terjaga. 

Jabatan Pengangkutan Darat juga mempelawa orang ramai untuk menghadapkan aduan berkaitan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Talian 

Darussalam 123 atau menghantar aduan melalui Aplikasi Whats App keTalian Darussalam +6738333123 dengan menyertakan maklumat-maklumat berikut:

 

 1. Bilangan Pendaftaran Kenderaan yang melakukan kesalahan.
 2. Tarikh, jam dan tempat kesalahan dilakukan.
 3. Gamba rkenderaan yang dimaksudkan dan dengan kesalahan tertera dalam gambar berkenaan. 
sikap1.jpg

Menggunakan Telefon Bimbit Semasa Memandu – Dikenakan Kompaun $200 dan 12 Mata Demerit SiKAP

sikap2.jpg

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar – Dikenakan Kompaun $150 dan 9 Mata Demerit SiKAP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

SATU STESEN PEMERIKSAAN KENDERAAN (VIS) MULA BEROPERASI DI SERIA,

DAERAH BELAIT PADA 14 OGOS 2018

 

20 Ogos 2018 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kementerian Perhubungan memaklumkan bahawa mulai 14 Ogos 2018, orang ramai khususnya penduduk di 

Daerah Belait sudah boleh membuat pemeriksaan kelayakan kenderaan khusus bagi kenderaan persendirian berumur tujuh (7) tahun dan ke atas, di Hijau Budiman 

(HB) Auto Inspection & Service Centre Sdn Bhd, Seria.  Dengan beroperasinya Stesen Pemeriksaan Kenderaan pertama di Daerah Belait memberikan pilihan kepada 

orang ramai untuk membuat pemeriksaan kelayakan kenderaan.

 

Maklumat lanjut mengenai alamat dan perkhidmatan yang diberikan oleh Stesen Pemeriksaan yang baru dilantik di Daerah Belait dan Stesen-Stesen Pemeriksaan

Kenderaan lain yang telah dilantik oleh JPD bagi Daerah Brunei dan Muara yang boleh didapatkan melalui laman sesawang www.ltd.gov.bn.

 

Kadar bayaran bagi pemeriksaan kelayakan kenderaan bagi kenderaan persendirian di Stesen-Stesen Pemeriksaan Kenderaan tersebut masih mengikut kadar bayaran 


yang telah ditetapkan oleh JPD pada masa ini, adalah seperti berikut:

 

Kenderaan BermotorPemeriksaan PertamaPemeriksaan Semula
Kenderaan Persendirian 7 Tahun & Ke Atas B$ 5.00B$10.00

 

Bayaran perkhidmatan yang lain yang diberikan oleh Syarikat berkenaan untuk kemudahan orang ramai adalah tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh syarikat 

berkenaan.  Syarikat berkenaan juga menyediakan perkhidmatan perlindungan insuran kenderaan untuk orang ramai yang hendak membaharui Lesen Kenderaan mereka.

 

Sementara itu, bagi perkhidmatan pemeriksaan kelayakan kenderaan untuk motorsikal dan kenderaan komersil serta perkhidmatan-perkhidmatan pemeriksaan JPD

lain masih lagi dilaksanakan di Cawangan JPD Kuala Belait. Perkhidmatan pemeriksaan kelayakan kenderaan bagi kenderaan persendirian berumur 7 tahun dan ke 

atas juga masih boleh dibuat di Cawangan JPD Kuala Belait sebelum ianya diberhentikan secara berperingkat ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan nanti.

 

Usaha ini juga akan dilaratkan ke daerah-daerah lain.  Dari itu JPD mempelawa syarikat-syarikat yang berminat dan berkelayakkan untuk memohon dan memberi 

perkhidmatan yang sama di Daerah Belait, Tutong dan Temburong.

 

Bagi sebarang pertanyaan mengenai perkara-perkara di atas, orang ramai bolehlah menghubungi Unit Pengiktirafan Bengkel dan VIS JPD melalui telefon 

2423161 / 2423513 pada waktu pejabat atau melalui emel kepada info@land-transport.gov.bn.

 

Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

Kementerian Perhubungan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

PENYALURAN ADUAN KESALAHAN LALULINTAS JALANRAYA MELALUI TALIAN

DARUSSALAM 123 DAN WHATSAPP DARUSSALAM +6738333123

 

20 Ogos 2018- Kearah usaha dalam memastikan jalan raya di Negara ini supaya akan lebih selamat untuk semua pengguna jalan raya, Jabatan Pengangkutan Darat 

(JPD) telah memperkenalkan satu kaedah penggunaan penyaluran aduan kesalahan lalulintas jalanraya menggunakan WhatsApp talian Penguatkuasaan JPD melalui 

nombor telefon +6737292017 yang telah dilaksanakan  sejak bulan Jun 2016. Kaedah ini telah mendapat sambutan baik dari orang ramai. JPD ingin mengucapkan 

berbanyak-banyak terima kasih diatas sambutan berkenaan.Untuk makluman orang ramai, kaedah ini digunakan sebelum Whatsapp Darussalam melalui 

nombor telefon +6738333123 yang dilaratkan pengenalannya pada awal tahun 2018 untuk aduan-aduan kesalahan lalulintas Jabatan Pengangkutan Darat sahaja.

Sebagai penyelarasan ''One-Government Approach" dan dalam usaha JPD dan Talian Darussalam memudah cara lagi orang ramai menyalurkan aduan-aduan 

kesalahan  secara berterusan.Nombor WhatsApp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 tidak lagi akan beroperasi dan akan mula diberhentikan penggunaannya

bermula pada hari ini. Semua penyaluran aduan-aduan kesalahan akan diselaraskan dengan menggunakan WhatsApp Darussalam di talian +6738333123.

 

Mulai hari ini juga, orang ramai bolehlah menghantar aduan-aduan dengan menyertakan maklumat-makluamt berikut:

a. Bilangan Pendaftaran Kenderaan yang melakukan kesalahan.

b.Tarikh, jam dan tempat kesalahan dilakukan.

c. Gambar kenderaan yang dimaksudkan dan dengan kesalahan tertera dalam gambar berkenaan.

 

Maklumat-maklumat di atas diperlukan untuk memastikan tindakan-tindakan susulan akan dapat dibuat dengan teratur dan mengikut prosedur jabatan.

Untuk makluman orang ramai jua, Talian Darussalam 123 dan WhatsApp Darussalam +6738333123 adalah merupakan satu platform bagi memudahkan orang 

ramai membuat sebarang aduan termasuk aduan kesalahan lalulintas jalanraya dan perkhidmatan JPD. Orang ramai boleh membuat panggilan keTalian Darussalam

123 manakala WhatsApp Darussalam hanya akan menerima adua nmelalui WhatsApp dan tidak akan dapat menerima sebarang panggilan.

 

JPD ingin menasihatkan bahawa kaedah penyaluran aduan melalui telefon bimbit bukanlah membolehkan pemandu kenderaan untuk mengambil gambar 

semasa sedang memandu. Memandu sambil menggunakan telefon bimbit merupakan satu kesalahan dibawah Bab 29A akta lalu lintas jalan Raya penggal 68.

 

Dalam kesempatan ini, sekali lagi Jabatan Pengangkutan Darat ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada orang ramai diatas kerjasama yang diberikan 

dalam sama-sama menanai tanggungjawab untuk memastikan keselamatan di jalanraya sentiasa terjamin. Marilah kita sama-sama menyelamatkan nyawa di jalan

 raya setiap hari (save a life on the road every day).

 

Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

TIDAK MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR DAN MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU - 5 PEMANDU LAGI DIKENAKAN KOMPAUN 

DAN MATA DEMERIT SIKAP SEBUAH SYARIKAT PENGANGKUTAN DIKELUARKAN NOTIS PENGGANTUNGAN LESEN SELAMA 3 BULAN ATAS KESALAHAN

KALI KE-EMPAT MEMBAWA  LEBIH BERAT MUATAN

Dua(2) orang pemandu dikenakan kompaun $200 dan 12 mata demerit SiKAP setiap seorang atas kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu.  

Sementara tiga(3) lagi pemandu kenderaan persendirian dikenakan kompaun $150 dan 9 mata demerit SiKAP setiap seorang atas kegagalan memakai tali 

pinggang keledar semasa memandu.

Manakala dua puluh satu (21) orang pemandu syarikat pengangkutan dikenakan kompaun antara $50 hingga $100 atas pelbagai kesalahan lalulintas termasuk empat

(4) pemandu yang dikenakan kompaun $50 dan 6 mata demerit SiKAP atas kesalahan memandu kenderaan dengan tayar botak.

Dalam pada itu juga, Syarikat Awin co Sdn Bhd telah dikeluarkan notis penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upah selama 3 bulan dan pemandu 


syarikat tersebut dikenakan kompaun $500 kerana melakukan kesalahan kali ke-empat membawa lebih berat muatan.

Semua pemandu tersebut didapati melanggar Aktadan Peraturan Lalulintas Jalan Raya semasa operasi bergerak (on the move operation) dan rondaan 

oleh Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 04 hingga 08 Ogos 2018 di jalan jalan raya Negara ini.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

PADA 04 OGOS 2018 - KAWASAN LEBUHRAYA MUARA

1

Mimi Syamimi Contractor

KG 9857

Raju Mondal

(51-418045)

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik$50.006
Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
TIdak memasang Madgad$50.00

-

2

Nur Hadiah Sdn Bhd

BAE 8240

Ahmad Kabeer Allah Bakkas

(50-843281)

Membawa lebih Berat muatan$ 50.00-
Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik$50.006
3

Shah Zan Sdn Bhd

BAF 9841

Raju Soma Sundaram

(50-917490)

TIdak memasang Madgad$50.00-
4

Q Stone Sdn Bhd

BAF 3299

Poniman

(51-238472)

Membawa lebih Berat muatan$50.00-
5

Humemix Sdn Bhd

BAM 5627

Jaya Edi Hartono

(51-216659)

Membawa lebih Berat Muatan

 

$50.00-
6

H.S. Discovery

KK 3118

Durjat

(50-997243)

Mengubah suai alat amaran had laju

 

$50.00-

Kenderaan tidak mengikut peraturan pembinaan kenderaan

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-

PADA 06 OGOS 2018 - KAWASAN LEBUHRAYA HASSANAL BOLKIAH, JLN BERAKAS, SG. AKAR DAN JLN MENTIRI

7

SarikatMohyunus Tengah danKeluarga

BW7793

Dodi Gunawan bin Jujan Nata

(51-404842)

Kenderaantidakdalamkeadaanbaik

$50.00

­-

 

Tidak memasang Madgad$50.00-

Mengubah suai alat amaran had laju

$50.00-

8

Sweetie Services

BR 501

Sweetie bin Warichan

(31-004530)

Tayar botak dan tidak  dalam keadaan baik

$50.006

 

9

Perniagaandan Perusahaan Seri Ujong Jalan

KE7768

Mohamed Ismail

(50-835808)

Kenderaan tidak dalam Keadaan baik$50.00-
Mengubah suai ala tamaran had laju$50.00-

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.006
10

Waltique Sdn Bhd

BAC 9466

Waras

(51-007562)

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.006

 

11

Timbertech  Sdn Bhd

BW6679

Kusnan Mustaram

(51-015528)

Membawa muatan menganjur

$100.00

-

Mengubah suai alat amaran had laju

$50.00-
12

Archipelago Development Corp Sdn Bhd

BW 1708

AgusSutoro

(51-275430)

Membawa lebih bera tmuatan

(Kesalahan Ke-dua)

 

$150.00

 

-
13

Q Stone Sdn Bhd

BAQ 5699

Puji Santoro

(51-056947)

Membawa lebih beratmuatan

(Kesalahan Ke-dua)

$150.00

 

-
14

W.Y.S Corp. Sdn.Bhd

BP 3850

Murugaiya Rajkumar

(51-037500)

Kenderaan tidak dalam Keadaan baik$50.00-

Mengubah suai alat amaran had laju

$50.00-
15

Syarikat Pengkalan Batu

BAS 4071

Sudarsono

(51-054198)

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.006
16

Seri Di Gadong Enterprise

BM 4986

 Bong Chin Jin

(50-658591)

Membawa lebih berat muatan


$50.00-
PADA 08 OGOS 2018 - KAWASAN JALAN BERIBI GADONG,TANJONG BUNUT, PANTAI JERUDONG RIMBA, PENGHUBUNG TUNGKU DAN JALAN PERINDUSTRIAN SERASA
17

Man Foods Enterprises

KP 1822

Omat bin Sakin Mustaya

(51-321686)

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.0012
18*

BAC  737

(Kenderaan Pesendirian)

Chua-Bee Cho

(00-052120)

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.0012
19*

KH 4539

(Kenderaan Pesendirian)

Ibrahim@ Yaccop bin Hj Ahmad

(00-048696)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

 

 

$150.00

 

9

20*

BAL 1275

(Kenderaan Pesendirian)

MaheswaranMariappan

(51-275688)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

 

 

$150.00

 

9

 

21*

KN 9043

(Kenderaan Pesendirian)

Abdul Majid

(51-246844)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

 

 

$150.00

 

9

22

Awinco Sdn Bhd

BAT 6849

(Digantung Lesen Sewa & Upah selama 3 bulan)

Mohammad Arrizabalga

(01-043841)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan ke-empat)

$500.00-
23

Pan-Electrical and Engineering Sdn  bhd

KP 4067

Kastari

(51-250939)

Tayar botak dan tidak  dalam keadaan baik

 

$50.006
24

Peas Co SdnBhd

BW 2259

Jayson Gutierrez Amarila

(51-078884)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
25

D and J Transport Services

BU 7657

Robelio Mendoza Casuga

(51-250861)

Membawalebihberatmuatan

 

$50.00-
26

Sea Good Company

BN 6496

Abdul Ghani bin Kamaruddin

(00-122886)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
Tidak memasang Madgud$50.00

-

 

JPD akan terus mengadakan operasi bergerak dan rondaan di jalan-jalan raya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang 

ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

Sehubunganitu, JPD juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama meningkatkan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan 

dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian 

+6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


aduan.jpg


aduan2.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

SAMA-SAMA KITANI TINGKATKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

09 Ogos 2018: Jabatan PengangkutanDarat (JPD) Kementerian Perhubungan ingin menasihatkan orang ramai agar tidak menularkan mesej mengenai aduan

keselamatan jalanraya yang mana orang ramai boleh menyalurkan aduan melalui talian +6737292017. 

JPD ingin menjelaskan bahawa mesej tersebut adalah dihasratkan untuk memudahkan orang ramai membuat aduan mengenai kesalahan-kesalahan lalulintas. 

Walaubagai mana pun, mesej berkenaan belum lagi tepat dan lengkap untuk dikongsikan kepada orang ramai.

Bersama ini disertakan mesej yang tepat dan lengkap untuk panduan orang ramai menyalurkan aduan berhubung kesalahan lalulintas jalanraya berkenaan dan 

seterusnya untuk tindakan segera oleh JPD.

APP MKJR.jpg

Untuk sebarang keterangan lanjut orang ramai bolehlah menghubungi Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam, Jabatan Pengangkutan Darat melalui talian 

2451980/82/85/89 sambungan 107 pada waktu-waktu berkerja.

 

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

Kementerian Perhubungan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

KENYATAAN TAWARAN

KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN FASA KEDUA

SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG

DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

 

Jabatan PengangkutanDarat (JPD) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa JPD telah mengeluarkan TAWARAN KELUARAN KHAS BILANGAN 

PENDAFTARAN KENDERAAN FASA KEDUA SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG

DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA bagi nombor-nombor berikut:

 

KATEGORI A:

JUBLI EMAS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 dan 9000;

JUBLI EMAS 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 dan 9999;

JUBLI EMAS 1010, 2020, 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080 dan 9090.

 

KATEGORI B

TawaranTertutupatau Closed Tender.  (Bagimengetahuisenaraibilangan, sila layari laman sesawang JPD melalui www.ltd.gov.bn )

 

Tawaran dibukakan bermula pada Hari Selasa, 07 Ogos 2018.  Tarikh tutup pada Hari Sabtu, 08 September 2018, jam 11.00 pagi. Orang ramai yang 

berhasrat untuk memperolehi nombor-nombor tersebut bolehlah mendapatkan BORANG KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN SAMBUTAN

 JUBLI EMAS di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, Beribi, Jalan Gadong dan Jabatan Pengangkutan Darat, Cawangan Daerah Belait, semasa waktu pejabat.

 

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat yang tertutup dengan menyertakan bersama salinan kad pengenalan,

salinan lessen memandu pemohon serta resit bayaran perkhidmatan sebanyak $25.00bagi setiap bilangan pendaftaran.

 

Sampul surat yang bertutup hendaklah dibubuh perkataan'TAWARAN KELUARAN KHAS SAMBUTAN JUBLI EMAS'dan dimasukkan kedalam Peti Tawaran Bilangan

Pendaftaran yang terletak di aras bawah, IbuPejabat JPD, Beribi, Jalan Gadong dan JPD Cawangan Daerah Belait tidak lewat jam 11.00 pagi, hari Sabtu,

08 September 2018.

 

Bagi maklumat lanjut mengenai TAWARAN KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN FASA KEDUA SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 

TAHUN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA dan Peraturan serta Syarat 

Tawaran, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang JPD melalui www.ltd.gov.bn.

 

Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

Kementerian Perhubungan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT


MESYUARAT DUA HALA JABATAN PENGANGKUTAN DARAT (JPD) BRUNEI DARUSSALAM DENGAN JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) MALAYSIA

 

Bandar Seri Begawan, 07 Ogos 2018 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada pagi ini mengadakan mesyuarat dua hala bersama Jabatan Pengangkutan Jalan 

(JPJ) Malaysia.  Mesyuarat diadakan di Bilik Mesyuarat SiKAP, Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat Beribi, Jalan Gadong.

Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Pemangku Pengarah JPD, Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Hj Mahmud, selaku

ketua delegasi Negara Brunei Darussalam dan seterusnya ucapan balas oleh Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Sri Shaharuddin

 bin Khalid, selaku Ketua delegasi dari Malaysia.

Delegasi Malaysia yang turut hadir ialah Yang Berbahagia Dato' Mohd Rusdi bin Mohd Darus, Pengarah Bahagian Perlesenan Kenderaan JPJ Malaysia,  

 Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nasir bin Abdul Gani, Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasa JPJ Malaysia, Encik Mohd Syafiq Anas bin Abdullah, Pengarah JPJ

Sarawak dan Encik Hj Sadim bin Hj Abdul, Pengarah JPJ Sabah.   Manakala delegasi Negara Brunei Darussalam yang hadir ialah pegawai-pegawai kanan Jabatan


 Pengangkutan Darat, Pasukan Polis DiRaja Brunei dan Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Negara Brunei Darussalam.

Mesyuarat ini bertujuan untuk mengukuhkan jalinan kerjasama strategik di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia terutama dalam membincangkan isu-isu

yang berkaitan dengan pengangkutan darat khusunya mengongsikan kaedah-kaedah terbaik atau best practices yang telah dilaksanakan, mengongsikan 

perkembangan- perkembangan terkini dalam borang pengangkutan, hal ehwal penguatkuasaan, perjalanan atau mobiliti kenderaan-kenderaan pengangkutan

kedua-kedua Negara dalam lintas batas serta perbincangan bagi memantapkan lagi sistem pentadbiran sektor pengangkutan (governance).


Disediakan oleh:

Bahagian Antarabangsa, Dasar dan Strategi

Jabatan Pengangkutan Darat

Kementerian Perhubungan


9997ae1c-9763-4d03-b60b-f5ad325273d0.jpg

b1161cdf-9c0d-4304-b3f3-4b4cd42e2879.jpg

a474ec6c-10ef-4448-9c3b-9bb195ae7207.jpg


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

KENYATAAN TAWARAN

KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN FASA KEDUA

SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN

DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada orang ramai bagi menghadapkan TAWARAN KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN FASA KEDUA 

SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI

TAKHTA bagi nombor-nombor berikut:-

KATEGORI A:-

JUBLI EMAS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 dan 9000;

JUBLI EMAS 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 dan 9999;

JUBLI EMAS 1010, 2020, 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080 dan 9090

 

Harga Tawaran Minima bagi Kategori A ialah sebanyak $2,000.00

KATEGORI B:-

 

SENARAI BILANGAN SEPERTI DI LAMPIRAN A

Harga Tawaran Minima bagi Kategori B ialah sebanyak $500.00

Tawaran diterima bermula daripada Hari Selasa, 07 Ogos 2018 dan tarikh tutup pada Hari Sabtu, 08 September 2018, jam 11.00 pagi.

PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN:

 

1.Tawaran hendaklah dibuat dalam BORANG KELUARAN KHAS BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN SAMBUTAN JUBLI EMAS yang boleh didapati

di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, Jalan Beribi, Gadong dan Jabatan Pengangkutan Darat, Cawangan Daerah Belait, semasa waktu pejabat.

2.Pemohon adalah diperingatkan untuk mengisikan butir-butir yang tertera di dalam borang ini dengan maklumat yang betul dan diperakui sah.

3.Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup dengan menyertakan bersama salinan kad pengenalan, 

salinan lesen memandu pemohon serta resit bayaran perkhidmatan sebanyak $25.00 bagi setiap bilangan pendaftaran.
 4.Sampul surat hendaklah ditandakan dengan perkataan 'TAWARAN KELUARAN KHAS SAMBUTAN JUBLI EMAS' di bahagian atas kiri sampul surat dan 

dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Bilangan Pendaftaran yang terletak di Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, Jalan Beribi, Gadong atau Jabatan 

Pengangkutan Darat Cawangan Daerah Belait sebelum tarikh tutup Tawaran.

5.Jabatan Pengangkutan Darat berhak untuk tidak menerima dan membatalkan mana-mana borang yang tidak lengkap dan lewat diterima.  Bayaran 

perkhidmatan sebanyak $25.00 tidak akan dikembalikan sama ada tawaran berjaya ataupun sebaliknya.

 6.Penender yang berjaya hendaklah melunaskan keseluruhan harga tawaran dan mendaftarkan bilangan pendaftaran yang ditawarkan di atas nama Penender 

sendiri dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh surat pemberitahuan kebenaran Jabatan ini dikeluarkan.

7.Sebarang permohonan bagi melanjutkan untuk pembayaran bilangan pendaftaran ini adalah TIDAK DIBENARKAN.
8.Jika penender yang berjaya gagal melunaskan pembayaran bilangan pendaftaran yang telah ditawarkan mengikut syarat-syarat dan tempoh yang telah 

ditetapkan seperti di para 6 dan 7 di atas, maka Jabatan ini berhak untuk menarik balik bilangan pendaftaran berkenaan dan dan surat tawaran berjaya berkenaan 

dengan sendirinya akan mansuh.  Sebarang wang pembayaran yang telah dilunaskan TIDAK akan dikembalikan.

9.Nombor yang tidak dipohonkan oleh orang ramai dalam tawaran khas tertutup ini nanti, tidak akan ditawarkan semula ke dalam tawaran terbuka seperti yang

lazimnya dibuat pada bilangan pendaftaran biasa.
10.Syarat-syarat yang telah dinyatakan di atas adalah berpandukan kepada Peraturan-Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya (Tanda Pengenalan), 2008.

Bagi sebarang pertanyaan dan urusan lanjut, orang ramai bolehlah berurusan terus dengan Kaunter No.15, di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, Jalan Beribi, 

Gadong atau Kaunter No.5, di Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Daerah Belait atau menghubungi Pegawai Melesen Kanan, Bahagian Pendaftaran dan

Perlesenan di Jabatan ini di talian 2452302 pada waktu pejabat atau email kepada  www.ltd.gov.bn.

 

Rujukan:JPD/1.11/23

Tarikh:06 Ogos 2018 bersamaan 24 Zulkaedah 1439


LAMPIRAN 1.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Seorang Pemandu Dikompaun $50 dan Diberikan 9 Mata Demerit SiKAP Atas Kesalahan Menggunakan Kenderaan Persendirian untuk Pengangkutan Awam

Tanpa Lesen yang Sah

Enam orang pemandu kenderaan persendirian dikenakan kompaun dan mata demerit SiKAP iaitu seorang dikenakan kompaun $50 dan 9 mata demerit SiKAP

atas kesalahan menggunakan kenderaan persendirian sebagai pengangkutan awam tanpa lessen atau permit yang sah.Mana kala empat orang dikenakan

 kompaun $150 dan 9 mata demerit SiKAP setiap seorang atas kegagalan memakai tali pinggang keledar semasa memandu.Seorang lagi dikenakan kompaun 

$200 dan 12 mata demerit SiKAP atas kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu.

Sementara dua puluh lima (25) orang pemandu dari 25 buah syarikat pengangkutan telah dikenakan kompaun antara $50 - $200 atas berbagai kesalahan lalulintas 

jalanraya, termasuk dua orang dikenakan kompaun $50 dan 3 mata demerit SiKAP setiap seorang kerana meletakkan kenderaan bukan di tempat yang dibenarkan. 

Manakala dua orang lagi dikenakan kompaun $50 dan 6 mata demerit SiKAP setiap seorang kerana memandu kenderaan dengan tayar botak.

Semua pemandu tersebut didapati melanggar Aktadan Peraturan Lalulintas Jalan Raya semasa operasi bergerak dan rondaan oleh Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan 

Pengangkutan Darat (JPD) pada 25 Julai hingga 31Julai 2018 di jalan jalan raya Negara ini.

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP
PADA 25 JULAI 2018 -KAWASAN KUALA LURAH
1*

BAM 4840

Toyota Innova

(Kereta persendirian)

Ismail

(51-320575)

Menggunakan kenderaan persendirian sebagai pengangkutan awam tanpa lessen atau permit yang sah

 

$50.009
PADA 26  JULAI 2018 - KAWASAN LEBUHRAYA TELISAI LUMUT DAN JERUDONG

 

2

Tri Star Shipping and Trading Co Sdn Bhd

BP2893

Totok Agus Muchbianto

(51-365089)

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

 

6

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

-

3

Syarikat Tena Ganoa Juta

KL 1339

Kannan Kottaivan

(51-286389)

Memasang bendera merah tidak mengikutukuran$100.00-
Kenderaantidakdalamkeadaanbaik$50.00-

Tidakmemasang Mudguard

 

$50.00-
4

Koa Pink Construction

BN6438

Jose Ramon Jr Anchvelo

(51-149552)

Memasang bendera merah tidak mengikut ukuran$100.00-

Membawa lebih

Berat muatan

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
5

Low San Hardware

BQ156

Andrew Sapak

(51-703421)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
6

BQ Sdn Bhd

KL 8943

Wiang Thai Kamda

(51-230698)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
7

Syarikat Jamahat HJ Liman

Montha Seikh

(51-403013)

Tidak memasang Mudguard$50.00-
Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik$50.006
8*

BAL 1045

(Kereta Persendirian)

Haji Ferus Khan bin Haji Fida Mohammad

(01-047104

Kegagalan pemandu memakaitali pinggang keledar$150.009
9*

BAK 9282

(Kereta persendirian)

Pengiran HjAdit Pengiran Hj Ismail

(00-120910)

Kegagalan pemandu memakai tali pinggang keledar

$150.009

PADA 28 JULAI 2018 - KAWASAN BANDAR SERI BEGAWAN, JALAN TUTONG, BENGKURONG MASIN,

BERAKAS, GADONG, TELISAI, JALAN PENGHUBUNG TUNGKU

10*

BAC 705

(Kereta persendirian)

Azlinawati binti Haji Timbang

(00-250331)

Kegagalan pemandu memakaitali pinggang keledar

 

$150.009
11

Syarikat Yanam dan Anak-Anak

BP 402

Henry Domingo

(50-178681)

Membawa lebih berat muatan

 

 

$50.00

 

-
12

Phaytc Sdn Bhd

BAF 7755

Ma Sminto

(51-242204)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
13

PhaytcSdnBhd

BAB 8232

Wediono

(51-400139)

Membawalebihberatmuatan

 

$50.00-
14

Bhuiyan Sdn Bhd

BAU 563

Abdul Manan

(51-364948)

Meletakkan kenderaan bukan di tempat yang dibenarkan

$50.00

 

3

 

15

F.A.E Sport Sdn Bhd

BP 5982

Syed Rizwan Ali Shah

(51-113427)

Meletakkan kenderaan bukan di tempat yang dibenarkan$50.003

Kenderaan tidak dalam keadaan baik


$50.00-

PADA 30 JULAI 2018 - KAWASAN BANDAR SERI BEGAWAN DAN LEBUHRAYA TUTONG

16

Ready Mix Concrete (B) SdnBhd

BAR 6975

Mohammad Yassin bin Hj Ali

(00-294302)

Kenderaantidakdalamkeadaanbaik$50.00-

Membawalebihberatmuatan

$50.00-
17*

BAR 7421

(KeretaPersendirian)

Mira eddryFazreenabdul Rahman

01-0777928

Kegagalanpemandumemakaitalipinggangkeledar

 

$150.00

9

18*

KN 344

(Kereta persendirian)

Hong Dee Bing

(30-09854H246/00)

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.0012

PADA 31 JULAI 2018 - KAWASAN LEBUHRAYA TUTONG, TELISAI, LUMUT

19

Ready Mix Concrete (B) Sdn Bhd

BAR 6978

Belon Anak Likung

(50-725794)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
20

Kilang Papan Maskayu Sdn Bhd

BS 2231

Sisyono

(51-267656)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-

Mengubah suai alat amaran had laju

$50.00-
21

KIlang Mercu Jaya Sdn Bhd

BT 9020

Md Eddy Mostaqim Hisanuddin

(01-087966)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00

 

-

22

Fu Yan Contractor

BAB 9084

Turyanto

(51-378928)

Mengubah suai alat had amaran laju

 

$50.00

 

-

23

C.V.F Welding and Building Construction

BY 7338

Dodi Anwar

(51-257329)

Mengubah suai alat had amaran laju


$50.00

 

-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00

-
24

Voon Yung Enterprise

BN 6385

Thomas Eko Sulistiyono

(51-414118)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
25

Azry Enterprise

BN 1261

Umar  Faruk Bin Ghafar

(51-091313)

Membawa lebih berat muatan$50.00-
26

Sungai Kebun Sdn Bhd

BK 5913

Sree Ram Bank

(51-108195)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
27

Syarikat Awg Hj Jeludin bin Hj Nasar dan Anak-Anak

BP 3661

Nanang Wahyudi

(51-184048)

Membawa lebih berat muatan$50.00-
28

D.l.C.C Fowarding

BS 2901

Sobirin B AchmadMembawa lebih berat muatan$50.00-
29

T.H.A enterprise

BQ 1833

Ambri

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00-
30

Fu Yan Contractor

BR 472

Mohammad Shohel

(51-424829)

Mengubah sua ialat had amaran laju

 

$50.00-
31

Syarikat Kaz

BP 921

Theravidamani Munusamy

(50-996272)

Membawa lebih beratmuatan

 

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
Tidak memasang mudguard

$50.00

-

 

JPD ingin mengingatkan kepada para pemandu kenderaan persendirian dan pemandu syarikat-syarikat pengangkutan supaya menggunakan dan memandu kenderaan bermotor berpandukan AktadanPeraturan LalulintasJalan Raya yang adadi negaraini.  JPD tida kakan teragak-agak untuk mengeluarkan sebarang    kompaun dan mata demerit SiKAP kepada para pemandu yang gagal mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya serta penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upahkepadamana-mana pemilik syarikat pengangkutan bertujuan memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

 

JPD terus mempelawa orang ramai dalam sama-sama meningkatkan keselamatan Jalan Raya. Orang ramai boleh menghadapkanaduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


alam3333.jpg

MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $200 DAN 12 MATA DEMERIT SIKAP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

EMPAT PEMANDU TIDAK MEMAKAI TALI PINGGANG KELEDAR

SATU PEMANDU MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU

SATU ORANG PEMANDU KERETA PERSENDIRIAN MENGGUNAKAN KENDERAAN PESENDIRIAN SEBAGAI PENGANGKUTAN AWAM

DAN 25 PEMANDU SYARIKAT PENGANGKUTAN DIKENAKAN KOMPAUN DIATAS BERBAGAI KESALAHAN

 

Empat pemandu di kenakan Kompound sebanyak $150.00 Seorang, dan9  mata demerit di atas kegagalan tidak memakai talipinggang keledar semasa memandu.

Satu orang pemandu mengunakan telefon bimbit semasa memandu dikenakan Kompound sebanyak $200.00 dan 9 mata demerit.

Satu orang warga asing dikenakan kompoun sebanyak $50.00 dan di kenakan  mata demerit 9 mata, diatas kesalahan menggunakan kenderaan pesendirian sebagai pengangkutan awam (sapu)

Dan dua puluh lima orang pemandu syarikat pengangkutan telah dikenakan kompaun antara $50.00 - $200.00 diatas berbagai kesalahan lalulintas dan tiga orang dari pemandu syarikat tersebut juga telah di berikan mata demerit SiKAP sebanyak 3 dan 6 mata Sikap diatas memandu kenderaan dengan tayar botak dan meletakan kenderaan bukan tempat yang di khaskan

Ini adalah hasil daripada on the move operation dan rondaan pegawai penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) dalam masa satu minggu pada 25 julai hingga 31 julai 2018 di jalan jalanraya Negara ini.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP
 OPERASI  KAWASAN KUALA LURAH 25hb Julai 2018
1

BAM 4840 (Toyot Innova)

Kenderaan Persendirian

 

Ismail

(51-320575)

Menggunakan kenderaan pesendirian sebagai pengangkutan awam$50.00

 

9

 

ON THE MOVE OPERTION &RONDAAN KAWASAN TELISAI/LUMUT HIGHWAY/JERUDONG PADA 26  JULAI 2018

 

2

 

Tri Star Shipping & Trading Co.Sdn Bhd

BP2893

 

Totok Agus Muchbianto

(51-365089)

Tayar tidak dalam keadaan baik dan Botak

$50.00

 

 

6

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

 

$50.00

 

 

3

 

Syarikat Tena Ganoa Juta

KL 1339

 

Kannan Kottaivan

(51-286389)

Memasang bendera merah tidak megikut Ukuran

 

$100.00-
Kenderaan  tidak dalam keadaan baik$50.00 

Tidak  memasangMadgad

 

$50.00 

 

4

 

Koa Pink Construction

BN6438

 

Jose Ramon Jr Anchvelo

(51-149552)

Memasang bendera merah tidak megikut Ukuran

 

$100.00 

Membawa lebih

Berat muatan

 

$50.00 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
5

Low San Hardware

BQ156

Andrew  Sapak

(51-703421)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

 

$50.00

 

 

6

BQ Sdn Bhd

KL 8943

Wiang Thai Kamda

(51-230698)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00 

 

 

 

7

 

 

 

Syarikat Jamahat Haji Liman

 

 

 

Montha Seikh

(51-403013)

Tidak memasang Madgad

 

$50.00 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 

Tayar tidak dalam keadaan baik dan Botak

 

$50.006
8

BAL 1045

(Kereta Pesendirian)

Haji Ferus Khan bin Hj Fida Mohammad

(01-047104

Kegagalan pemandu tidak memakai tali pinggang keledar

 

$150.00

9
9

BAK 9282

(kereta pesendirian)

Pg Hj Adit bin Pg Hj Ismail

(00-120910)

Kegagalan pemandu tidak memakai tali pinggang keledar$150.009

RONDAAN KAWASAN BSB/JALAN TUTONG/BENGKURONG/MASIN

BERAKAS GADONG/ TELISAI/JALAN PENGHUBUNG TUNGKU PADA 28 JULAI 2018

10

BAC 705

(kereta pesendirian)

Azlinawati binti Haji Timbang

(00-250331)

Kegagalan pemandu tidak memakai tali pinggang keledar

 

$150.009
11

Syarikat Yanam & Anak-anak

BP 402

Henry Domingo

(50-178681)

Membawa lebih berat muatan

 

 

$50.00

 

-
12

Phaytc  Sdn Bhd

BAF 7755

Ma Sminto

(51-242204)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00 
13

Phaytc Sdn Bhd

BAB 8232

Wediono

(51-400139)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00 
14

Bhuiyan Sdn Bhd

BAU 563

Abdul Manan

(51-364948)

Meletakankenderaanbukan di tempat yang di khaskan

 

 

$50.00

 

3

 

15

 

F.A.E Sport SdnBhd

BP 5982

 

Syed Rizwan Ali Shah

(51-113427)

Meletakan kenderaan bukan di tempat yang di khaskan$50.00

 

3

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
ON THE MOVE OPERTION KAWASAN BSB DAN LEBUHRAYA TUTONG PADA 30 JULAI 2018
16

Ready  Mix  Concrete (b ) Sdn Bhd

BAR 6975

Mohammad Yassin bin Hj Ali

(00-294302)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
Membawa lebih berat muatan$50.00 
17

BAR 7421

(Kereta Pesendirian)

Mira eddry Fazreen abdul Rahman

01-0777928

Kegagalan pemandu tidak memakai tali pinggang keledar

 

 

$150.00

 

9

18

KN 344

(kereta pesendirian)

Hong  Dee Bing

(30-09854H246/00)

MenggunakanTelefon Bimbit semasa memandu$2009
RONDAAN KAWASAN LEBUHRAYA TUTONG/ TELISAI/LUMUT PADA 31 JULAI 2018
19

Ready Mix Concrete (b ) sdnBhd

BAR 6978

Belon anak Likung

(50-725794)

Membawa lebih berat muatan

 

  
20

 

Kilang Papan Maskayu Sdn Bhd

 

BS 2231

 

Sisyono

(51-267656)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00 
Megubah suai alat amaran had laju$50.00 
21

KIlang Mercu Jaya Sdn Bhd

BT 9020

Md Eddy Mostaqim Hisanuddin

(01-087966)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
22

Fu yan Contractor

BAB 9084

Turyanto

(51-378928)

Megubah suai alat had amaran laju

 

$50.00 

 

 

23

 

C.V.F welding & Building Construction

BY 7338

 

Dodi Anwar

(51-257329)

Megubah suai alat had amaran laju

 

$50.00 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

 

$50.00

 
24

Voon Yung Enterprise

BN 6385

Thomas Eko Sulistiyono

(51-414118)

Membawa lebih berat muatan

 

 

$50.00

 
25

Azry Enterprise

BN 1261

Umar  Faruk Bin Ghafar

(51-091313)

Membawa lebih beratmuatan

 

$50.00

 
26

Sungai Kebun Sdn Bhd

BK 5913

Sree Ram Bank

(51-108195)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00 
27

Syarikat Awg Hj Jeludin b, hj Nasar dan anak-anak

BP 3661

Nanang Wahyudi

(51-184048)

Membawa lebih berat muatan$50.00 
28

D.l.C.C Fowarding

BS 2901

Sobirin b, AchmadMembawa lebih berat muatan$50.00 
29

T.H.A enterprise

BQ 1833

Ambri

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
30

Fu yan Contractor

BR 472

Mohammad Shohel

(51-424829)

Megubah suai alat had amaran laju$50.00 

 

 

 

31

 

 

Syarikat Kaz

BP 921

 

 

Theravidamani Munusamy

(50-996272)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00 
Tidak  memasang madgad$50.00 

 

Dalam hal Ini JPD meingkatkan kepada pemilik atau pemandu kenderaan persendirian serta pemandu syarikat-syarikat supaya memastikan kenderaan tersebut di gunakan secara betul dan memandu megikut Akta dan peraturan Lalulintas jalanraya Negara ini, JPD akan bertindak tegas dan tidak akan teragak-agak untuk megeluarkan sebarang Kompound, pemberian mata demerit dan penggantungan lessen kepada pemilik syarikat-syarikat dan pemandu-pemandu yang gagal mematuhi Akta dan peraturan lalu lintas jalanraya, bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalanraya adalah terjaga. 

 

Jabatan Pengangkutan Darat juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


alam3333.jpg

MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

GARA-GARA LANGGAR PERATURAN LALULINTAS JALAN RAYA 11 ORANG PEMANDU SYARIKAT PENGANGKUTAN DIKENAKAN KOMPAUN $50.00 HINGGA $200.00

Sebelas(11) orang pemandu kenderaan syarikat pengangkutan dikenakan kompaun antara $50.00 hingga $200.00atas kesalahan-kesalahan termasuk membawa lebih berat muatan,tidak membawa sijil kelayakan kenderaan,menggunakan kenderaan yang tidak bersesuaian, mengubahsuai amaran had laju,sertamemandu kenderaan dengan tayar botak dan tidak dalam keadaan baik yang juga dikenakan 6 mata demerit SiKAP.  Sementara kompaun $50 juga dikenakan kepada seorang pemandu kenderaan persendirian atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak dalam keadaan baik.

Kesalahan-kesalahan tersebut didapati dilakukan semasa rondaan oleh Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 10, 11 dan 17 Julai 2018 di Jalan-Jalan termasukMulaut Jerudong, Jalan Bengkurong Bunut, Jalan Perusahan Serasa, dan Lebuh-lebuhraya Jerudong Tutong, Hassanal Bolkiah, Lambak Kanan serta Tungku Link.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

RONDAAN 10 JULAI 2018 – JALAN MULAUT JERUDONG, BENGKURONG BUNUT, PERUSAHAN SERASA, LEBUHRAYA MUARA TUTONG

1

Brusin Trading Co Sdn Bhd

KL 9049

Saefudin Abdul Wahab

(51-381431)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00-
2

Goldmyne Hardware Sdn Bhd

BAQ 9536

Much Tadi

(51-232340)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan ke-dua)

$150.00-
3

Tianteng Fowarding

BAS 3188

Paul Pernando

(51-032062)

Tidak membawa sijil kelayakan kenderaan$200.00-
4

Tenik V Piles (B) Sdn Bhd

BQ 7715

Abbus Ali

(50-828872)

Kenderan yang digunakan tidak bersesuaian$50.00-
5

Butra Heidelberg Cement

BAG 4083

Gerry Dina Orfano

(50-727489)

Membawa lebih berat muatan$50.00

 

-

 


Tidak membawa sijil kelayakan kenderaan

$200.00-
6

Syarikat Kertiles

BAS 7993

Kintani Anak Jawan

(50-997083)

Membawa lebih berat muatan

$50.00-
7

Swee Sdn Bhd

BQ 4137

LoretoMusong Galarido

(51-193616)

Membawa lebih berat muatan

$50.00-
*

Kenderaan Persendirian

BC 4041 (Kijang)

Dilwar Shah

(51-231207)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
RONDAAN 11 JULAI 2018 - JALAN KERIAM TUTONG
8

Kukoh Bahagia Enterprise

BQ 798

Zafar Alam So Hj Mohd

(50-775087)

Membawa lebih berat muatan

$50.00

 

-

 

Tanda pengenalan kenderaan kabur/pudar

$50.00

 

-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-

RONDAAN 17 JULAI 2018 - LEBUHRAYA JERUDONG TUTONG, HASSANAL BOLKIAH, LAMBAK KANAN

DAN TUNGKU LINK

9

Syarikat Awg Hj Muntil dan Anak-anak

BN 7599

Saiful Anawar

(51-414695)

Membawa lebih berat muatan$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
10

Manria Sdn Bhd

BAR 9157

Agus Bintaro

(51-403179)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan ke-dua)

$150.00

 

-

 

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.006
11

Gold United Sdn Bhd

KG 7680

Hendri Pulung Cahyono

(51-379251)

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

6
Tidak memasang madgurd$50.00-

Alat amaran had laju diubahsuai


$50.00-


alam2.jpg

Syarikat Gold United SdnBhddikenakankompaun $50 atas kesalahan

mengubah suai Alat Amaran Had LajuJPD akan terus mengadakan rondaan, pemantuan dan opersi sekatan jalan raya di jalan-jalan raya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

 

Di samping itu juga, JPD terusmempelawa orang ramai dalam sama-sama meningkatkan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

SYARIKAT LCY DEVELOPMENT SDN BHD DIGANTUNG SEMENTARA LESEN DAN

PEMANDU DIKOMPAUN $500 ATAS KESALAHAN BERULANG MEMBAWA LEBIH BERAT MUATAN

 

LCY Development Sdn Bhd dikeluarkan notis penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upah selama tiga bulan dan seorang lagi pemandu syarika ttersebut dikenakan kompaun $500 kerana melakukan kesalahan kali ke-empat membawa lebih beratmuatan.

Mana kala sembilan (9) orang pemandu dari empat (4) buah syarikat pengangkutan lain juga dikenakan kompaun semasa rondaan oleh Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 3, 5, 7 dan 9 Julai 2018 di jalan-jalan raya termasuk di Jalan Kuala Lurah, Jalan Perusahaan Serasa, Kawasan Muara, dan Lebuh rayaTelisai Lumut,.

Kesalahan-kesalahan yang dikenakan kompaun antaranya kerana membawa lebih berat muatan dengan dikenakan kompaun $50 (kesalahan pertama). Kesalahan kerana memasang lampu warna lain selain warna putih di depan kenderaan dan; kesalahan kerana memandu kenderaan dengan tayar botak dan tidak dalam keadaan baik, masing-masing dikenakan kompaun $50 (kesalahan pertama)dan 6 mata demerit SiKAP bagi satu kesalahan tersebut. Manakala kompaun $100 (kesalahan pertama) atas kesalahan muatan jatuh dari kenderaan dan 3 mata demerit SiKAP.

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP
RONDAAN PADA 03 JULAI 2018 – JALAN KUALA LURAH, PERUSAHAN SERASA DAN TELISAI TUTONG
1*

LCY Development Sdn Bhd

BP2807

Md Belayt Hossaini

(51-417795)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
2

DLCC Forwarding

BAS3065

Raja winder Singh (51-220608)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
3*

Soon Lee Heavy Machinery

BAH 3788

PanyaSemat

(51-223249)

 

Membawa lebih bera tmuatan

 

$50.00

 

                 

-
BAF 8788

Samart Buttu

(51-260832)

Membawa lebih berat muatan$50.00-
4

Teck Sin Transport Co

KS7850

Inderjit Singh

(51-307975)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
BN 424

Inderjeet Singh

(51-350113)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-

Muatan Jatuh dari Kenderaan

$ 100.003

*

Soon Lee Heavy Machinery

KK 5188

BAC 2388 (Treler)

Miftahus

(51-287982)

Memasang lampu warna lain selain warna putih di depan kenderaan

 

$50.00

 

6

Tidakmembawasijilkelayakankenderaan$200.00-

BAC 2988

KK 2588 (Treler)

Manoy Boonmark

(51-134199)

Tidak memasang tanda pengenalan kenderaan

$50.00

 

 

Tidak membawa sijil kelayakan kenderaan

$200.00

RONDAAN PADA 05 JULAI 2018 - JALAN PERUSAHAAN SERASA MUARA

*

LCY Development

Sdn Bhd

BAJ 7137

MD Belayt Hossaini

(51-417795)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan ke-tiga)

$300.00

 

-

 

 

Tayar botak dan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

6
Tidak membawa sijil kelayakan kenderaan$200.00-

RONDAAN  PADA 07 JULAI A2018 – LEBUHRAYA TELISAI LUMUT

*

LCY Development Sdn Bhd

BAJ 7137

MD Belayt Hossaini

(51-417795)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan ke-empat)

$500-
BAJ 7158

 Tony Vevriyadi

(51-017797)

Membawa lebih berat muatan$50.00-

RONDAAN PADA 09 JULAI 2018 - KAWASAN KUALA LURAH

5

So Good Fowarding and Trading Company

BAF 1873

Santoso

(51-122765)

Membawa lebih berat muatan$50.00 

 

JPD juga akan terus mengadakan rondaan dan pemantuan sertasekatan di jalan-jalanraya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalanraya adalah terjaga. 

Mana-mana pemandu yang tidak mematuhi akta dan peraturan lalulintas jalanraya akan dikenakan kompaun dan mata demerit SiKAP.  Manakala Lesen Sewa dan  Upah syarikat pengangkutan juga akan digantung bagi tempoh 3 bulan.

Kearah sama-sama meningkatkan keselamatan Jalan Raya, orang ramai boleh menghadapkan aduan yang berkaitandengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.

treler.jpg

Syarikat Soon Lee Heavy Machinery dikenakan kompaun $50 (kesalahan pertama)kerana tidak memasang tanda pengenalan kenderaan (treler)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

SESI MUZAKARAH JABATAN PENGANGKUTAN DARAT BERSAMA PENGUSAHA-PENGUSAHA SYARIKAT-SYARIKAT PENGANGKUTAN BARANGAN DAN PENUMPANG

 

11 Julai 2018 (Rabu) – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada pagi ini mengadakan sesi muzakarah bersama dengan pengusaha-pengusaha syarikat-syarikat pengangkutan barangan dan penumpang.

Tujuan utama sesi muzakarah adalah untuk:

 • Menerangkan siri operasi, dan rondaan serta sekatan yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan, JPD dan juga Pasukan Polis Diraja Brunei di jalan-jalan raya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya semua pengguna jalan raya adalah terjaga. 
 • Memperjelaskan lagi segala Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya yang berkuatkuasa pada masa ini terutama denda kompaun dan mata demerit SiKAP keatas mana-mana pemandu,serta penggantungan Lesen Sewa dan Upah syarikat kenderaan pengangkutan yang terbabit.
 • Meningkatkan kefahaman dan kesedaraan tentang pentingnya semua pengusaha syarikat pengangkutan agar mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya yang berkaitan dengan kenderaan pengangkutan komersial dan penumpang.
 • Mengongsikan amalan-amalan terbaik keselamatan jalanraya antaranya melarang pemandu kenderaan bermotor supaya tidak bertelefon semasa memandu dan membawa muatan berlebihan.
 • Menanamkan sifat rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan jalanraya di Negara ini.

Hadir di sesi muzakarah tersebut dan menyampaikan penerangan ialah Pemangku Pengarah Jabatan Pengangkutan Darat, Pengiran Mohammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud serta pegawai-pegawai kanan JPD.  Sesi muzakarah diadakan di Ibu Pejabat JPD, Beribi, Jalan Gadong.


mjuzkafrah.jpg

Disediakanoleh:

BahagianPenguatkuasaan

JabatanPengangkutanDarat


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

TIGA LAGI SYARIKAT PENGANGKUTAN DIGANTUNG LESEN DAN PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $500 ATAS KESALAHAN BERULANG MEMBAWA LEBIH BERAT MUATAN

Tiga (3) buah kenderaan pengangkutan milik 3 buah syarikat, iaitu: Syarikat Watikah Ahza; LCY Development Sdn Bhd; dan Tianteng Fowarding telah dikeluarkan notis penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upah selama tiga bulan.  Pemandu-pemandu dari syarikat-syarikat tersebut juga dikenakan kompaun sebanyak $500 kerana didapati melakukan kesalahan kali ke-empat membawa lebih beratmuatan dan tidak bertutup, semasa operasi sekatan dan pemantauan serta rondaan oleh Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 27, 29, 30 Jun, dan 02 Julai 2018, di Jalan Perusahaan Serasa, di Lebuhraya Muara Tutong, dan Jalan Sungai Liang serta Jalan Sungai Tujoh, Daerah Belait.

Manakala sembilan (9) orang pemandu lagi dari enam (6) buah syarikat pengangkutan dikenakan kompaun $50 (kesalahan pertama) dan $150 (kesalahan ke-dua) kerana membawa lebih berat muatan; dan kompaun $50 (kesalahan pertama) kerana memandu kenderaan dengan lampu tidak dipasang dengan betul. 

Sementara seorang pemandu kenderaan persendirian dikenakan kompaun $50 kerana didapati bersalah memandu kenderaan yang tidak dalam keadaan baik, semasa sekatan JPD bersama Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas (JSKLL) Pasukan Polis Diraja Brunei, pada 27 Jun 2018 bertempat di Jalan PenghubungTungku.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUN

SEKATAN JALAN RAYA PADA 27 JUN 2018 - JALAN PENGHUBUNG TUNGKU

1

Syarikat  Samima Sdn Bhd

BAB 7860

 

Ahmad Mahsumin Rokhamat Yahya

(51-406974)

Lampu tidak dipasang

Dengan betul

 

$ 50.00
2

Mitusbishi Pajero

(Kenderaan Persendirian)

BU 7916

Moo Soo Kiew

(30-085704)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$ 50.00
PEMANTAUAN PADA 29 JUN 2018 - JALAN PERUSAHAAN SERASA
3

Syarikat  Watiqah Ahza

BAF 6243

Mulyadi

(50-965930)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan Ke-empat)

$500.00
RONDAAN PADA30 JUN 2018 - JALAN SG LIANG & SG TUJUH, DAERAH BELAIT

4

SQ Stone Sdn Bhd

BAC 5420

Nagar Anak Ta

(51-431254)

Membawa lebih beratmuatan

(Kesalahan Ke-dua)

$150.00
BAU 4617

Zakius Palatus

(51-431267)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan Ke-dua)

$150.00
BAU 4571

Jonatan Luming Anak Johnson

(51-431253)

Membawa lebih berat muatan

 

$ 50.00
5

LCY Develpoment Sdn Bhd

BAJ 7157

SathitChomasari

(51-274197)

 

Membawa lebih berat muatan

(KesalahanKe-empat)

$500.00

 

 

6

Soon Lee Heavy Machinery services

BAE 5588

Saeful Alam

(51-098629)

Membawa lebih berat muatan$ 50.00
KK 5288

Khairul Abadi

(51-215609)

Membawa lebih berat muatan$ 50.00
7

NAS Industries Sdn Bhd

BM 3581

Jowel Tan Key Yu

(51-303903)

Membawa lebih berat muatan$ 50.00
8

Q stone Sdn Bhd

BAE 2699

Suigato Sipon

(51-189760)

Membawa lebih berat muatan$ 50.00
RONDAAN PADA02 JULAI 2018 – LEBUHRAYA MUARA TUTONG
9

D.S.H.A Trading Company

KL 1831

Suliyono bin Slamet

(51-037391)

Membawa lebih berat muatan$ 50.00
10

Tianteng Fowarding Sdn Bhd

BAQ 3188

 

Pei

 (51-147720)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan Ke-empat)

$500.00

 

Dalam usaha JPD untuk memastikan para pemilik dan pengusaha syarikat-syarikat pengangkutan mematuhi setiap Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya, JPD akan mengadakan satu taklimat kepada semua pemilik dan pengusaha serta pemandu syarikat-syarikat pengangkutan di Negara ini untuk memperjelaskan lagi segala Akta dan Peraturan lalulintas jalanraya yang berkuatkuasa pada masa ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman di kalangan kumpulan sasar tersebut.

 

JPD juga akan terus mengadakan rondaan dan pemantuan serta sekatan di jalan-jalan raya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

 

Mana-mana pemandu yang tidak mematuhi akta dan peraturan lalulintas jalan raya akan dikenakan kompaun dan mata demerit SiKAP.  Manakala Lesen Sewa dan Upah syarikat pengangkutan juga akan digantung bagi tempoh 3 bulan.

 

Jabatan Pengangkutan Darat terus mempelawa orang ramai dalam sama-sama meningkatkan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


New_22.jpg

Syarikat Watikah Ahza dikenakan kompaun$500 (kesalahan ke-empat)

Dan dikeluarkan notis penggantungan sementera Lesen Sewa danUpah

Selama 3 bulan  atas kesalahan membawa lebih berat muatan batutan padi tutup


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

MESEJ TULAR MENGENAI MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU

DENDA B$1000

Berikutan dengan penyebaran satu mesej (dalam Bahasa Inggeris) melalui Aplikasi Media Sosial termasuk WhatsApp, yang mengingatkan "If the driver happens to use phone while driving, the charges are $1000 fine plus 6 months jail without an excuse.  This happened since yesterday where one person got caught."

Sehubungan dengan perkara ini, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin menjelaskan mengenai Penguatkuasaan Aturan-Aturan Lalulintas Jalan Raya (Komposisi Kesalahan) 2016 yang berkuat kuasa bulan Februari 2017 khususnya melibatkan perlanggaran kesalahan-kesalahan berkaitan yang sebelumnya dibawa keMahkamah, kini sudah menjadi kesalahan yang boleh dikompaun (compoundable offences).   Kadar denda kompaun bagi kesalahan yang boleh didenda kompaun adalah tidak kurang $50 dan tidak melebihi $500 mengikut jenis-jensi kesalahan yang dilakukan, sebelum keskesalahan tersebut dibawa keMahkamah.

Di bawah Aturan-Aturan Lalulintas Jalan Raya (Komposisi Kesalahan) 2016, kadar denda kompaun dan dibawah Akta dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya 2013, Mata Demerit SiKAP bagi kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu adalah seperti berikut:

 

Peraturan / AktaPeringkatKesalahanKadar DendaKompaun

Aturan-Aturan Lalulintas Jalan

Raya (Komposisi Kesalahan) 2016

 

Kesalahan

Pertama

B$200 (Dua Ratus  Ringgit)

Kesalahan

Kedua

B$400 (EmpatRatus Ringgit)

Akta Lalulintas Jalan Raya Penggal 68,

Bab 29A(1)

 

Kesalahan

Ketiga

 

Pemandu boleh dihadapkan keMahkamah dan jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak kurang $600 (Enam Ratus Ringgit) dan tidak melebihi B$1000 (Satu Ribu Ringgit) dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali

Kesalahan

Berikutnya

Jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi B$2,000 (Dua Ribu Ringgit) dan penjara tidak melebihi 12 bulan.

 

                                                                                        

Kegagalan pemandu mengikut peraturan yang telah ditetapkan khusus bagi kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu akan dikenakan kompaun dan Mata Demerit berikut:

 Kesalahan Pertama:    B$200 (Dua Ratus Ringgit) dan 12 Mata Demerit

Kesalahan Kedua:       B$400 (Empat Ratus Ringgit) dan 12 Mata Demerit dan lesenMemandu digantung selama 3 bulan bagi pemandu berkelayakan atau 

lessen memandu dibatalkan selama setahun bagi pemandu baru.

Kesalahan Ketiga: Pemandu boleh  dihadapkan keMahkamah dan jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak kurang $600 (Enam Ratus Ringgit) dan tidak melebihi B$1000 (Satu Ribu Ringgit) dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali serta dikenakan 12 Mata Demerit  SiKAP.Kesalahan BerikutnyaJika sabit kesalahan, denda tidak melebihi B$2,000 (Dua Ribu Ringgit) dan penjara tidak melebihi 12 bulan serta dikenakan 12 Mata Demerit.


Jabatan Pengangkutan Darat dengan ini menasihatkan para pemandu untuk:

 • Patuhi undang-undang dan peraturan-peraturan lalulintas jalanraya serta tanda-tanda keselamatan jalan raya setiap masa;
 • Elak bertelefon semasa memandu;
 • Tingkatkan kewaspadaan ketika memandu termasuk mengurangkan had kelajuan pemanduan pada waktu malam dan ketika waktu hujan; dan
 • Sentiasa memakai tali pinggang keselamatan bagi pemandu dan penumpang kenderaan ketika berada di jalan raya.

 

Bagi sebarang maklumat yang memerlukan penjelasan lanjut, orang ramai bolehlah hadir keJabatan  Pengangkutan Darat atau menghubungi Unit Perhubungan Awam, JPD di nombor telefon 2451980/82/84/85 pada waktu-waktu berkerja, atau melayari laman sesawang JPD www.mincom.gov.bn/ltd dan Pasukan Polis DiRaja Brunei www.polis.gov.bn.

Sementara itu, dalam sama-sama meningkatkan keselamatan di Jalan Raya, JPD terus mempelawa orang ramai untuk menghadapkan aduan berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi  WhatsappPenguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.

 

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER PADA SEBELAH PETANG, 30 JUN 2018


Jabatan Pengangkutan  Darat (JPD), Kementerian Perhubungan memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter di semua bahagian pembayaran di Ibu Pejabat JPD Beribi, Jalan Gadong dan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan (VIC)   serta di cawangan-cawangan JPD iaitu:   di Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Litar JPD Sungai AkarJPD Cawangan Daerah Brunei Muara (Pejabat Lama);    JPD Cawangan Daerah BelaitJPD Cawangan Daerah Tutong;  dan JPD Cawangan Daerah Temburong hanya akan dibuka pada sebelah pagi sahaja, iaitu mulai jam 8.00 hingga 11.30 pagi, pada Hari Sabtu, 30 Jun 2018 dan akan ditutup pada sebelah petangnya. Penutupan tersebut adalah disebabkan Penutupan Pertengahan Tahun Kewangan Bank 2018.

Perkhidmatan Kaunter JPD akan kembali beroperasi seperti biasa mulai hari Isnin, 02 Julai 2018, jam 8.00 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.00 petang.

Jabatan Pengangkutan Darat ingin memohon maaf di atas kesulitan yang dihadapi. Terima Kasih.


PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HJ MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan  Pengangkutan Darat

Kementerian Perhubungan


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

SEBUAH SYARIKAT PENGANGKUTAN DIGANTUNG LESEN DAN PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $500 ATAS KESALAHAN BERULANG MEMBAWA LEBIH BERAT MUATAN

Enam (6) orang pemandudari 5 buah syarikat pengangkutan dikenakan kompaun antara $50.00 - $500.00 kerana membawa lebih berat muatan termasuk seorang pemandu dikenakan kompaundan 6 mata demerit SiKAP kerana memandu kenderaan dengan tayar tidak dalam keadaan baik atau botak semasa rondaan oleh Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 14Jun, 20 Jun dan 21 Jun 2018 di jalan-jalan raya di Negara ini.

 

JPD juga telah mengeluarkan notis penggantungan sementera Lesen Sewa dan Upah selama tiga bulan kepada Syarikat Haji Zaini HZ TRANSPORT yang mana pemandu syarikat tersebut telah dikenakan kompaun sebanyak $500 kerana melakukan kesalahan kali ke-empat membawa lebih berat muatan.

                                                                         

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

 

RONDAAN PADA 14  JUN 2018

1

Syarikat Haji Zainidan Anak-Anak

BAF 9755

Madamin Pangking

(51-683035)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
2

H.C.O Transportation Services

BAN 9911

Totok Suparni

(51-161093)

Membawa lebih berat muatan

 

$50.00-
3

LNS Trading and Contractor Sdn Bhd

BN8896

Wong Jong Hock

(50-683055)

Tayar tidak dalam  keadaan baik atau botak$50.006

RONDAAN PADA 20 JUN 2018

4

Hj Zaini  HZ  Transport

BAH1155

Agus Mualim

(51-105474)

Membawa lebih beratmuatan

(Kesalahan Keempat)

$500.00-

RONDAAN PADA 21 JUN 2018

5

Q Stone Sdn Bhd

BAS 9857

Yinto

(51-123677)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan Ketiga)

$300.00-
BAF 3299

Poniman

(51-238472)

Membawa lebih berat muatan

(Kesalahan Kedua)

$150.00-

JPD akan  terusmengadakan opersi di jalan-jalanraya di Negara ini bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan rayaa dalah terjaga.  Mana-mana pemandu yang tidak mematuhi akta dan peraturan lalulintas jalan raya akan dikenakan kompaun dan mata demerit SiKAP.  Manakala Lesen Sewa dan Upah syarikat pengangkutan juga akan digantung bagi tempoh 3 bulan.

 

Jabatan Pengangkutan Darat terus mempelawa orang ramai dalam sama-sama meningkatkan keselamatanJalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi Whats App Talian Darussalam  +6738333123.

truck1.jpg

Dikenakan kompaun $300 kerana kesalahan  kali ketiga  membawa lebih muatan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

4 ORANG PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN $500 KERANA MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA

4 orang pemandu daripada sejumlah 33 orang pemandu kenderaan dari 25 buah syarikat pengangkutan telah didapati mengulangi kesalahan yang sama oleh Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) semasa operasi pada 5Jun hingga 7 Jun 2018 di lebuhraya Telisai Lumut, lebuh raya Muara Berakas dan Kuala Lurah.

Keempat-empat pemandu tersebut dikenakan kompaun $500 setiap seorang atas kesalahan kali keempat membawa lebih berat muatan

Sebagai tindakan susulan, JPD mengeluarkan notis penggantungan sementara Lesen Sewa dan Upah selama 3 bulan kepada para pemilik syarikat-syarikat pengangkutan yang mana pemandu-pemandu mereka telah dikenakan kompaun tersebut di atas kerana melakukan kesalahan kali ke-empat membawa lebih berat muatan.

JPD tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan sebarang kompaun dan mata demerit SiKAP serta tindakan susulan kepada mana-mana pemandu yang melanggar akta dan peraturan lalulintas jalan raya bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

Sementara seorang pemandu dikenakan kompaun $150 dan 12 mata demerit SiKAP atas kesalahan kali kedua memandu tanpa lesen memandu yang sah.

Kompaun dan jumlah Mata Demerit SiKAP yang berkaitanjuga dikeluarkan atas kesalahan membawa muatan menganjur, tidak memasang pemantul cahaya, meletak kenderaan bukan ditempat yang dibenarkan dan tayar tidak dalam keadaan baik serta botak.

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

OPERASI PADA 5 JUN 2018

1

Voon Yun Enterprise

BU 4612

Mark Anthony Otero

(51-289123)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

-
2

Syarikat Mariam Has dan Anak-Anak

BM8894

Qorik Fergi Lespito

(51-182878)

Kenderaan tidak mengikut peraturanpembinaan kenderaan

$50.00-

Membawa penumpang dengan kenderaan yang tidak dibenarkan

 

$50.00

-
3

Syarikat Watiqah Ahza

BAH 8439

Harjito

(51-002376)

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Keempat)

$500.00

-

 

4

Sun Tech Concrete

Sdn Bhd

BR 9028

Hilaro Zanduete Estrada

(51-255989)

Tayar tidak dalam keadaan baik atau botak$50.006

Tidak memasang pemantul cahaya

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
5

Syarikat Sharifah Hj Abu Bakar dan Anak Anak

BV 1403

Suhaimi

(51-430175)

Tayar tidak dalam keaadan baik atau botak$50.006
6

Deli Hj Minggai Furniture

BAC 1796

Karyo bin Kakap Kidarji

(51-408965)

Tayar tidak dalam keadaan baik atau botak$50.006
7

LCY Development

Sdn Bhd

BAB 8672

Tony Veriyadi

(51-417797)

Tidak memasang pemantul cahaya$50.00-
8

Zimma Co Sdn Bhd

BT 7602

Samsul Arifin

(51-273122)

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Ketiga)

$300.00-
9

Syarikat Ampuan Salleh Hj Judah dan Anak-Anak

BAK 3687

Anas yusuf

(51-019251)

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Keempat)

$500.00-
*10

Qstone Sdn Bhd

BAQ 5899

Ahmad Sukirman

(51-081265)

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Keempat)

$500.00-

 

11

Tienteng Fowarding

KN 3188

Agus Aryananto

(51-363647)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

BAQ 3188

 

Soma Arif Bintoro

(51-171307)

 

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Keempat)

$500.00-
BQ 8828

Bachitter Singh

(51-112352)

 

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
OPERASI PADA 6 JUN 2018
*

Qstone Sdn Bhd

BAE 2699

Sugito Sipon

(51-189760)

Muatan jatuh dari kenderaan

$50.003
*

Qstone Sdn Bhd

BAC 5399

Wahyu HIdayat

(51-271957)

Muatan jatuh dari kenderaan

$50.003
12

Dyg Limah dan  Anak-Anak

BAM 3084

Sugianto Yastameja Sawiarji

(51-343250)

Tayar tidak dalam keadaan baik atau botak$ 50.006
13

Pong King Chuan

BL 5397

Zaenuddin Muhammad

(51-317225)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
14

Syarikat Asoh Raya

(KE 9681)

Ali Muhammad

(51-218549)

Muatan jatuh dari kenderaan

$50.003
15

Syarikat Hj Mohd Zanai Abd Rahman

(BAT 8371)

Sunarto

(51-152558)

Tayar tidak dalam keadaan baik

atau botak

$50.006

Kenderaan tidak bersesuaian

$50.00-

Memandu tanpa lesen memandu yang sah

(Kesalahan Kedua)

$150.0012
16

Ready  Mix  Concrete

BAE 7916 dan

BAE8214

Mohammad Saufy bin Sahbudin

(01-034562)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
OPERASI PADA 7 JUN 2018
17

Deli Hj Minggai Furniture

BY 8289

Suhender

(51-414683)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00

-
18

Syarikat Rahman dan Tew

BAN 8917

Tahddeaus Aguirre Villapaz

(51-342667)

Tayar tidak dalam keadaan baik atau botak

 

$50.00-
19

Syarikat Kertiles

BY 1088

Azmin bin Zainin

(00-302886)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
20

F and Karim Sendirian Berhad

BN 7083

Janab Ali

(51-350859)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-

Membawa muatan menganjur

$100.00-
21

Sabli Development dan Engineering Company

KG 9541

Abdullah

(51-379837)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00-
22

Syarikat Pengangkutan dan Pemunggahan Ketiga

KG 5496

Salahuddin

(51-359832)

Tayar tidak dalam keadaan baik atau botak

 

$50.00-
23

LCY Development

Sdn Bhd

BAB 8672

Tony Vevriyadi

(51-417797)

Membawa lebih

berat muatan

(Kesalahan Ketiga)

$300.00-

 

24

SQ Stone Sdn Bhd

BAC 5420

Nangkar Anak Ta

(51-43Z254)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

BAU 4617

 

Zaikus Palatus

(51-431267)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

BAC 3060

 

Pnadana Angga

(51-432427)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

BAU 4571

 

Jonathan Luming Anak Johnson

(51-431253)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
BAU 4593

Jodi @ Jinas bin Eman

(50-871619)

 

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
25

Syarikat  Ampuan Hj Salleh bin Ampuan Hj Judah dan  Anak-Anak

BY8632

Pengiran Eaidor

(51-165549)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-

 

JPD akan terus menjalankan operasi pemantauan bertujuan untuk memastikan semua pemandu kenderaan bermotor mengamalkan sikap berdisplin semasa memandu dan kenderaan adalah bersesuaian serta dalam keadaan baik untuk dipandu dan juga mengikut peraturan yang ditetapkan. 

JPD mengalu-alukan kerjasama orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.

136.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

PEMBERITAHUAN

Kepada Pelanggan yang dihormati,

PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI 2018

 Perkhidmatan kaunter di semua di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, JPD, Beribi Jalan Gadong dan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan serta di semua cawangan JPD di Daerah Tutong, Belait dan Temburong akan ditutup pada hari kelepasan awam sempena Hari Raya Aidil Fitri tertakluk kepada hasil penglihatan Anak Bulan Syawal 1439 Hijrah.

Jika 01 Syawal jatuh pada 15 Jun 2018, Hari Jumaat, maka JPD akan ditutup pada 15 Jun 2018 hingga 19 Jun 2018, hari Selasa.

Jika 01 Syawal jatuh pada 16 Jun 2018, hari Sabtu, maka JPD akan ditutup pada 16 Jun 2018 hingga 19 Jun 2018, hari Selasa.

Perkhidmatan Kaunter JPD akan kembali beroperasi seperti biasa pada hari Rabu, 20 Jun 2018, jam 8.00 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.00 petang.

Sekian disampaikan.

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Pemangku Pengarah

Jabatan Pengangkutan Darat

Rujukan: JPD/1.2/ 6 pt.4

Tarikh: 12 Jun 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SURAT PEMBERITAHUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

Kementerian Perhubungan dengan ini memaklumkan bahawa Lembaga Melesen Pengangkutan Bermotor atau "Motor Transport Licensing Authority" (MTLA) akan dibubarkan berkuatkuasa pada hari Ahad, 17 Syawal 1439 Hijrah bersamaan dengan 01 Julai 2018 Masehi.  Bermula pada tarikh ini, peranan serta fungsinya akan diserapkan di bawah Jabatan Pengangkutan Darat sebagai Bahagian Perlesenan Kenderaan Komersil dan Pengangkutan Awam.

2. Pembubaran ini merupakan usaha Kementerian Perhubungan dalam mengemaskinikan serta memantapkan lagi urustadbir Jabatan Pengangkutan Darat.

 3. Sehubungan dengan itu, semua permohonan dan urusan berkaitan yang sebelumnya di bawah MTLA akan mula dikendalikan di bawah bahagian ini.

4. Untuk sebarang maklumat lanjut atau aduan, bolehlah menghubungi Bahagian Perlesenan Kenderaan Komersil dan Pengangkutan Awam, Jabatan Pengangkutan Darat di Talian Darussalam 123 atau talian talipon 2451979 / 245 1980 sambungan 213 / 214 / 215 / 216 atautalian facsimile 2452311 berkuatkuasa pada tarikh diatas.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

31 PEMANDU DARI 28 BUAH SYARIKAT PENGANGKUTAN DIKENAKAN KOMPAUN

ATAS PELBAGAI KESALAHAN LALULINTAS JALAN RAYA

Seramai 31 orang pemandu dari 28 buah syarikat pengangkutan telah dikenakan kompaun antara $50.00-$150.00 atas beberapa kesalahan termasuk membawa muatan berlebihan dan berguguran, membawa barang menganjur serta tayar botak dengan dikenakan juga jumlah mata demerit SiKAP yang berkaitan.  Ini adalah hasil daripada operasi bergerak oleh Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) yang diadakan pada 21 - 24 Mei dan 26 Mei 2018di jalan-jalan raya di negara ini.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP

 

OPERASI PADA 21 MEI 2018

1

Tienteng Fowarding

BJ3188

 

BAT 3288

Rukman

(51-293067)

Membawa lebih berat

muatan

$50.00-

Agus Ary Antanto

(51-364647)

Membawa lebih berat

muatan

 

$50.00
2

Syarikat Hj Zaini Hj Md Zain

BAF 8155

Heri Sumitro

(51-307600)

Membawa lebih berat

muatan

$50.00 -

Muatan berguguran

 

$100.003
3

Bayu Ilham Motor Sdn Bhd

BAR 8668

Panang Anak Entong (50-764515)

Membawa muatan menganjur

 

$100.00

-

 

4

Swee Sdn Bhd

BM2389

Anukun On Samrung

(51-085260)

Membawa lebih

berat muatan

 

 

$50.00-

 

OPERASI PADA 22 MEI 2018

5

Awinco Sdn Bhd

BAT  6849

Saravan Tamil Mani (51-255625)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-
6

Athir Transport Co

BP 2521

Ahmad Amirul Hassan bin Masad

(51-281129)

 

Membawa lebih

berat muatan

 

 

$50.00-
7

Hock Hin Trading Co

KL 7425

Agus Heru Purwardi

 (51-332477)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-
8

Syarikat Kopersai Tasamul

BQ 7199 (Bas)

Mohd Anawar Hossain Abdul Munaf

(51-272807)

 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
9

Syarikat TKF Maxiwood Furniture and Contractor Sdn Bhd

KR 6993

 

Winter Agusty @ Yusuf

(50-862741)

Tayar botak $50.006
10

Syarikat Rison eGneral Supplier Sdn Bhd

BAG 1962

 

Kaneh Hj Sapuloh

(31-007415)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-
11

Syarikat Questone Sdn Bhd

BAC5299

Edi Widiantoro

(51-246852)

Membawa lebih

berat muatan

 

 

$50.00-

 

OPERASI PADA 23 MEI 2018

12

Syarikat Union Energy

Sdn Bhd

BAM 9939

Muhidin Rohman

(51-427284)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-

Tidak mengikut peraturan pembinaan kenderaan.

 

$50.00
13

Syarikat Fian Trading Co

BS664

 

Mohammad Qulzar

(51-303857)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

-
14

Syarikat Low San Hardware

BP 3873

John Varung

(50-853254)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-
15

Syarikat Swee Sdn Bhd

BM2389

Aukun Onbamrung

(51-085260)

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-
16

Boon Kiat Bensaw Contractors

BT523

Ahmad bin Abdullah @ Yong Nyuk Shiok

Membawa muatan menganjur

 

$100

 

-

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

 

$50.00
17

Qstone Sdn Bhd

BAQ 5899

 

BF 1851

Ahmad Sukurman

(51-081265)

 

Membawa lebih

berat muatan

 

$50.00-

Chan Kui Yu

(01-052271)

 

Membawa lebih

berat muatan

 

 

 

$50.00
OPERASI PADA 24 MEI 2018
18

Foundation Contractor and Engineering Sdn Bhd

 

BAE 9482

 

 

 

BAE 9478

Sariyono

(51-191292)

 

 

 

 

Membawa lebih

berat muatan

$50.00

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Kenderaan yang digunakan tidak bersesuaian

 

$50.00

Lukman Hakim

(51-197636)

Membawa lebih berat muatan $50.00

Tayar botak

 

$50.006
19

Syarikat Salsadil Sdn Bhd

KN 5724

Ala Uddin

(51-318302)

Kenderan tidak mengikut peraturan

$50.00

 

 

-

 

 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00

Tayar botak

 

$50.006
20

Tiong Jaya Furniture

(BAB2999)

Hari Purwanto

(51-426096)

Membawa penumpang dengan kenderaan yang tidak dibenarkan

 

$50.00-
21

Syarikat KBA Sdn Bhd

KH 2665

 

Zakir Hossain Khan Marfat Ali

(51-324943)

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
22

Decobrit Sdn Bhd

BN8316

Sukhdeep

(51-322739)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00

 

 

 

-

Kenderaan yang digunakan tidak bersesuian$50.00
23

Nas Concrate Sdn Bhd

BP 3510

Thanachai Khamsingwong

(50-860029)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
24

Seegood Company

 BN 6496

Abdul Ghani Kamaruddin

(00-122886)

Kenderan tidak dalam keadaan baik  $50.00

-

 

Tayar botak$50.006
25

Perkhidmatan Pengangkutan Lakujaya

BAL 8607

Macha Anak Berinau

(31-00043)

 

Kenderaan tidak dalam keadaan baik$50.00-
OPERASI PADA 26 MEI 2018
26

Malawaring Enterprise

BACc2673

Hasibiullah

(51-098523)

Membawa lebih

berat muatan

$50.00-
27

Majid khan Enterprise

BP8521

Omar Faruk

(51-416635

Kenderaan tidak dalam keadaan baik

$50.00

 

-
Tayar botak$50.006
28

Attic Decoration Co

B4135

Mohd Aslan

(51-041964)

Tayar botak$50.006
Kenderan tidak dalam keadaan baik$50.00

 

 

 

-

Pengubahsuaian

Safety Warning Device (SWD)

$50.00

 

Jabatan Pengangkutan Darat menasihatkan kepada para pengusaha dan pemilik syarikat pengangkutan terutama para pemandu kenderaan supaya memandu lebih berhati-hati; memastikan kenderaan dalam keadaan baik, sebelum memulakan perjalanan.  Semua pemandu kenderaan bermotor adalah ditegaskan untuk mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga. 

 

Dalam pada itu, sebagai usaha pembaikan untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kepatuhan pemandu-pemandu warga asing, Jabatan Pengangkutan Darat sedang meneliti dan akan memperkenalkan syarat dan peraturan endorseman (pertukaran lesen memandu negara asal kepada Lesen memandu Negara Brunei Darussalam) bagi pemandu warga asing di negara ini.

 

Jabatan Pengangkutan Darat juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi WhatsApp Talian Darussalam +6738333123.


Dikenakan kompaun B$150 kerana membawa muatan menganjur dari kenderaan

yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain

kayu.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Jabatan PengangkutanDarat (JPD) Kementerian   orang ramai bahawa kaunter-kaunter pembayaran JPD di semua cawangan JPD di keempat-empat Daerah akan ditutup pada hari-hari berikut:

 • 31 Mei 2018, hari Khamis (hari kelepasan awam sempena Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei); dan

 

 • 02 Jun 2018, hari Sabtu, (hari kelepasan awam sempena Memperingati Nuzul Al-Quran)


JPD memohon maaf di atas sebarangke sulitan yang timbul.

Disediakan oleh:

Jabatan Pengangkutan Darat

Tarikh: 30Mei 2018


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

4 PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN DENGAN 12 MATA DEMERIT SIKAP

ATAS KESALAHAN MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT SEMASA MEMANDU

4 orang pemandu kenderaan persendirian telah dikenakan kompaunse  banyak $200.00 dan dikenakan 12 mata demerit SiKAP bagisetiap seorang atas kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu.

Kompaun-kompaun  tersebut  diberikan semasa operasi bergerak dilaksanakan secara berterusan oleh Bahagian    Penguatkuasaan, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) pada 21, 23 dan 24 Mei 2018 di jalan-jalanraya di Negara ini. 

BILTARIKH OPERASINAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERIT SiKAP
121 Mei 2018

Maga bin Sitong

(warga tempatan)

(00-056052)

 

B 7715

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

$200.0012
223 Mei 2018

Yusri

(51-400544)

BC 2111

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

$200.0012
3

Chan Kui Yu

(warga tempatan)

(01-052271)

BF 1851

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.00

 

 

12

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

$150.00

 

-
424 Mei 2018

Rashep Mia

(51-220323)

KG 7762

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

$200.0012

 

JPD akan terus membuat pemantauan melalui operasi bergerak JPD terutamat terhadap  pemandu-pemandu kenderaan yang menggunakan telefon bimbit ketikamemandu.  Ini kerana bertelefon semasa memandu mengundang sebanyak empat(4) kali riskoter libat dalam kemalangan jalanraya.

JPD menyarankan kepada semua pengguna jalanraya untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan  keselamatan jalanraya yang ditetapkan untuk menjadikan jalan-jalan raya di Negara Brunei Darussalam sebagai tempat yang selamatan untuk kepentingan semua.

Jabatan Pengangkutan Darat juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama memastikan  keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi  Whatsap Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi Whats App Talian Darussalam +6738333123.


Dikenakan kompaun B$200 (kesalahan  pertama) dan 12 Mata Demerit SiKAP

Keranamenggun aka ntelefonbimbitsemasamemandu

Carr1.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

TIGA LAGI PEMANDU SYARIKAT PENGANGKUTAN

DIKENAKAN KOMPAUN DAN DUA BELAS MATA DEMERIT SIKAP ATAS

KESALAHAN MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT

Tiga orang pemandu syarikat pengangkutan telah pun dikenakan kompaun sebanyak $200 dan dikenakan 12 mata demerit SiKAP setiap seorang atas kesalahan  menggun akan telefon bimbit semasa memandu dalam operasi yang diadakan pada 2 dan 3 Mei 2018. Ini adalah hasil dari pada   yang dilaksanakan   yang diadakan oleh   di jalanraya dinegara ini. Dalam operasi berkenaan, kesalahan lain seperti membawa muatan berlebihan dan  berguguran juga dikenakan kompaun dengan kadar yang berkaitan dan jumlah mata demerit SiKAP yang berkaitan.

 

BILNAMA SYARIKATNAMA PEMANDUKESALAHANKOMPAUNMATA DEMERITSiKAP
1

Seaside Contractor (BN1545)

 

Muhamad Asraful

(51-271599)

 

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

 

B$200 (Kesalahan Pertama)

 

 

 

12

 

2Kereta Persendirian (BU2410)

Osman Chowd hury Matiur Rahman Chowdury

(51-149279)

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu

 

 

B$200 (Kesalahan Pertama)

 

 

12

 

   3

Syarikat Perniagaan

Kukoh Bersatu

(BR8178)

 

 

Amrit Pal Singh

(51-295879)

 

(2 kompaun atas

2 kesalahan)

i) Memasang pelindung

cahaya

 

B$ 50 (Kesalahan Pertama)

 

-

ii)Menggunakan

telefon bimbit

semasa memandu

 

B$200 (Kesalahan Pertama)

 

 

12

 

4

Q-stone Sdn Bhd

(BAF 3099)

Poniman

(51-238472)

 

Membawa lebih

beratmuatan

 

 

Membawa lebih

beratmuatan

B$150 (Kesalahan Kedua)

 

-

 

 

 

-

5Syarikat Abdullah Hj Serudin dan Anak-Anak (BAC 377)

 

Riyanto

(51-237719)

 

B$ 50 (Kesalahan Pertama)

 

6

Grand top Enterprise (BAF3725)

 

Ismunadar

(51-271599)

Muatan jatuh dari kenderaan

 

B$100 (Kesalahan Pertama)

 

 

      

       3

 

Sebagai sistem yang mengenakan mata demerit kepada para pemandu yang melanggar peraturan dan akta lalulintas  , SiKAP merupakan usaha yang diperkenalkan untuk memastikan pemandu di Negara ini memandu dengan lebih berdisiplin, berhati-hati dan berhemah dalam mematuhi peraturan-peraturan  lalulintas jalan raya. Ianya juga merupakan usaha pihak Kerajaan untuk menggalakkan langkah-langkah pembaikan (corrective measures) memandangkan kesalahan lalulintas jalan raya yang berterusan boleh mengakibatkan pembatalan lessen memandu tertakluk kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

Jabatan Pengangkutan Darat menegaskan kepada para pengusaha dan pemilik syarikat pengangkutan terutama para pemandu kenderaan kargo supaya memandu lebih berhati-hati; memastikan kenderaan dalam keadaan baik; dan dikunci dengan betul sebelum memulakan perjalanan.  Sebarang kejadian muatan yang berguguran akan menyebabkan pemandu kenderaan lain mengelak daripada melanggar barangan yang berguguran di jalanraya dan tindakan tersebut setentunya boleh mengakibatkan berlakunya kejadian yang tidak diingini.  Semua pemandu kenderaan bermotor adalah disarankan untuk mematuhi Akta dan Peraturan Lalulintas Jalan Raya bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga.

Dalam pada itu, sebagai usaha pembaikan untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kepatuhan pemandu-pemandu wargaasing, Jabatan Pengangkutan Darat sedang meneliti dana kan memperkenalkan syarat dan peraturan endorseman (pertukaran lessen memandu Negara asal kepada Lesen memandu Negara Brunei Darussalam) bagi pemandu warga asing di Negara ini.

Jabatan Pengangkutan Darat juga mempelawa orang ramai dalam sama-sama memastikan keselamatan Jalan Raya dan boleh menghadapkan aduan yang berkaitan dengan kesalahan Lalulintas Jalan Raya dengan menghubungi Hotline Bahagian Penguatkuasaan JPD dan Aplikasi Whatsapp Penguatkuasaan JPD ditalian +6737292017 atau Aplikasi What sApp Talian Darussalam +6738333123.


car1.jpg

Dikenakan kompaun B$200 (kesalahan pertama) dan

12 Mata Demerit SiKAP kerana menggunakan telefon bimbi semasa memandu

 car2.jpg

Dikenakan kompaun B$100 (kesalahan pertama) dan 3 Mata Demerit SiKAP

Kerana muatan jatuh  darikenderaan yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

waktu kaunter puasa.JPG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

 LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN MEDIA

PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1439H/2018M

 

Jabatan PengangkutanDarat (JPD) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa:

Kaunter-kaunter perkhidmatan JPD sepanjangbulan Ramadhan 1439 Hijrah/ 2018 Masehi di Ibu Pejabat JPD, Beribi JalanGadong; Kompleks Latihan dan Ujian Memandu, Litar JPD, Sg. Akar; Cawangan-Cawangan JPD di Daerah Tutong, Belait dan Temburong beroperasi pada hari ISNIN hingga KHAMIS dan SABTU mulai jam 8.15 Pagi hingga 12.30 Tengahhari.

Pusat Pemeriksaan Kenderaan:

Pusat Pemeriksaan Kenderaan di IbuPejabat JPD, Beribi Jalan Gadong, bagi pemeriksaan Tukar Milik, Pertukaran Nombor Pendaftaran, Tukar Enjin, dan Tukar Warna beroperasi pada hari ISNIN hingga KHAMIS dan SABTU mulai jam 8.15 Pagi hingga 12.30 Tengahhari, kecuali Pemeriksaan Kenderaan BG yang hanya beroperasi pada hari Isnin dan Khamis.

Pusat Pemeriksaan Kenderaan di Cawangan-Cawangan JPD di Daerah Tutong, Belait dan Temburong juga beroperasi pada hari ISNIN hingga KHAMIS dan SABTU mulai jam 8.15 Pagi hingga 12.30 Tengah hari.

PERKHIDMATAN PADA HARI JUMAAT:

Perkhidmatan Pada Hari Jumaat di Ibu Pejabat JPD, Beribi Jalan Gadong, bagi permohonan Membaharui LesenMemandu dan Lesen Kenderaan akan bemula jam 8.15 hingga 11.00 pagi.   

Cawangan JPD Daerah Tutong dan Belait bagi perkhidmatan-perkhidmatan Membaharui Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan adalah pada hari Jumaat Minggu Pertama dan Terakhir, mulai jam 8.15 hingga 11.oo pagi.  

Pemeriksaan Kenderaan di Cawangan JPD Daerah Tutong hanya pada hari Jumaat Minggu Pertama dan Terakhir, jam 8.15 hingga 10.30 pagi.  

 Kompleks Latihan dan Ujian Memandu JPD Sungai Akar, dan Cawangan JPD Daerah Temburong bagi perkhidmatan-perkhidmatan Membaharui Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan, serta pemeriksaan kenderaan adalah DITUTUP pada hari Jumaat.

 

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HJ MAHMUD

Pemangku Pengarah Jabatan Pengangkutan Darat

Tarikh: 15 Mei 2018


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

 

6 PEMANDU DIKENAKAN KOMPAUN

KERANA MELANGGAR PERATURAN LALULINTAS JALAN RAYA

 

Kearah usaha berterusan bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai khususnya para pengguna jalan raya adalah terjaga, Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) meneruskan operasi bergerak (On The Move Operation) untuk memastikan semua pemandudan kenderaan di jalan raya tidak melanggar sebarang Akta dan Peraturan Lalu lintas Jalan Raya. 

Semasa operasi pada 25 April 2018, Bahagian Penguatkuasaan JPD mengeluarkan kompaun kepada seorang (1) pemandu warga tempatan dan dua (2) orang pemandu warga asing,atas kesalahan di bawah Peraturan 8 (1) Peraturan-Peraturan Kenderaan Bermotor (Tali Pinggang Keledar) 1988 kerana tidak memakai tali pinggang keledar semasa memandu.  

 

Bil

 

Nama Pemandu

 

No. KPP

Bil. Pendaftaran Kenderaan

 

Kesalahan

1Mohd Faiq bin Hj Sulaiman01-057914BAG 270Tidak Memakai Tali Pinggang Keledar Semasa Memandu
2Shii  Tung Yang51-079918BAE 3772
3Fredrick Reyes Corone51-127271KL 2865

 

Sementara dalam satu lagi operasi pada 26 April 2018, dua (2) orang pemandu warga tempatan dikeluarkan kompaun atas kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar semasa memandu.  Mana kala seorang (1) lagi pemandu warga asing dikenakan kompaun kerana didapati bersalah di bawah Bab 29A Akta Lalu lintas Jalan Raya Penggal 68, menggunakan telefon bimbit semasa memandu:

 

 

Bil

 

Nama Pemandu

 

No. KPP

Bil. Pendaftaran Kenderaan

 

Kesalahan

1Norain binti Mohammad00-286957KC 2234

Tidak Memakai Tali Pinggang Keledar

Semasa Memandu

2

 

Md RamzulAqil bin Ramle

 

01-049454

 

KJ 9544

3

 

MuklisSantoso

 

51-060277

 

BP 5637

Menggunakan Telefon Bimbit Semasa Memandu

 

Dalamhubungan ini, Jabatan Pengangkutan Darat terus mengingatkan orang ramai terutama pemandu-pemandu kenderaan bermotor agar mengamalkan sikap berhemah dan berdisplin serta mematuhi Akta dan Peraturan Lalu lintas semasa berada di jalanraya.

Kegagalan pemandu mematuhi Akta dan Peraturan yang telah ditetapkan khusus bagi kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar semasa memandu akan dikenakan kompaun dan Mata Demerit berikut:

 • Kesalahan Pertama:      Satu Ratus Lima Puluh Ringgit (B$150) dan 9 Mata Demerit
 • Kesalahan Kedua:           Tiga Ratus Ringgit (B$300) dan 9 Mata Demerit
 • Kesalahan Ketiga:           Lima Ratus Ringgit (B$500) dan 9 Mata Demerit
 • Kesalahan Keempat:     Pemandu Boleh Dihadapkan keMahkamah.

Mana kala Kegagalan pemandu mengikut peraturan yang telah ditetapkan khusus bagi kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu akan dikenakan kompaun dan Mata Demerit berikut:

 • Kesalahan Pertama:      B$200 (DuaRatus Ringgit) dan 12 Mata Demerit
 • Kesalahan Kedua:           B$400 (Empatratus ringgit) dan 12 Mata Demerit
 • Manakala kesalahan ketiga, pemandu olehi hadapkan kemahkamah, dan jika sabitke salahan hukuman denda  B$1,000 dan 6 bulan penjara, atau kedua-duanya dan jika sabit kesalahan berikutnya, denda B$2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.

pic1.jpg


Tawaran Bilangan Pendaftaran Kenderaan 3 dan 4 Angka 

Siri BAV 

LOGO KEMENTERIAN.jpg

SIARAN AKHBAR

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Tawaran Bilangan Pendaftaran Kenderaan

3 dan 4 Angka Siri BAV Bagi Nombor-Nombor BAV 100 – 9999

25 April 2018 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa JPD telah mengeluarkan Tawaran Bilangan Pendaftaran Kenderaan Tiga (3) dan Empat (4) Angka Siri BAV bagi nombor-nombor BAV 100 hingga 9999 mulai hari Rabu, 25 April 2018.

Orang ramai yang berhasrat untuk memperolehi nombor-nombor tersebut boleh lah mendapatkan Borang A1 di Kaunter Penyambut Tetamu, IbuPejabat JPD, Beribi, Jalan Gadongdan di JPD Cawangan Daerah Belait semasa waktu pejabat.

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan di dalam sampul surat yang bertutup dengan menyertakan bersama salinan kad pengenalan pintar, salinan lessen memandu pemohon serta resit bayaran perkhidmatan ($25) bagi setiap bilangan pendaftaran.

Sampul surat yang bertutup hendaklah dibubuh perkataan "TAWARAN BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN di bahagian atas kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Bilangan Pendaftaran yang terletak di arah bawah, Ibu Pejabat JPD, Beribi,  Jalan Gadongdan JPD Cawangan Daerah Belai ttidak lewat jam 11.00 pagi, hari Sabtu, 26 Mei 2018.

Untuk mengetahui Peraturandan Syarat-Syarat Tawaran, orang ramai hendaklah melayari laman sesawang JPD melalui www.jpd.gov.bn.

SENARAI BILANGAN PENDAFTARAN BAV.pdfMAJLIS IBADAH KORBAN DAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL ADHA
PRkorbanPart1.PNG


PERLAKSANAAN PENUH PENDAFTARAN DAN PELESENAN TRELER PERAHU
page1.PNG

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE TENDER FOR THE SUPPLY, OPERATION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE PUBLIC BUSES IN BRUNEI DARUSSALAM
press release tender supply, operation, maintenance and management 15aug.PNGINVITATION TO PARTICIPATE IN THE TENDER FOR THE SUPPLY, DELIVERY AND MAINTENANCE OF VEHICLES FOR PUBLIC BUS SERVICES IN BRUNEI-MUARA DISTRICT, BRUNEI DARUSSALAM

press release tender supply,dilevery and maintenance 25 july.PNGKEMPEN BERINGAT-INGAT KESELAMATAN JALAN RAYA 2017
Draf PR KEMPEN BERINGAT-INGAT KESELAMATAN JALAN RAYA 2017 200617 (1)-1.jpg
​Read More...KELUARAN KHAS PLAT BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN ABJAD JUBLI EMAS
BAGI TAHUN 2017 SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN

KEBAWAH DYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA
Siaran Akhbar - Bilangan Pendaftaran edisi khas Jubli Emas FINAL 030617 (1)-1.jpgMOTOR CLAIMS GUIDELINE (MCG) BAKAL DIPERKENALKAN DI NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM UNTUK MEMPERCEPATKAN PROSES-PROSES MELERAIKAN
KEJADIAN KEMALANGAN DI JALAN RAYA SERTA TUNTUTAN GANTI RUGI
Press Release_MCG on 1stJune2017_010617 (2)-1.jpg
Click for more information
Motor Claims Guidelines(MCG) in Brunei Darussalam

​Read More...PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT.PNGPEMILIK YANG MENINGGALKAN KENDERAAN TERBIAR DI TEMPAT

AWAM DIBERI SEHINGGA 6 APRIL UNTUK PINDAH KENDERAAN MEREKA ATAU 

KENDERAAN TERSEBUT AKAN DILUPUSKAN DAN DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

DEREGISTRATION1.PNG

​Read More...MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH BAGI PEMENANG PERADUAN MENCIPTA
CORAK DAN WARNA BAS AWAM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Majlis Penyampaian Hadiah Bagi Pemenang Peraduan Mencipta Corak dan Warna Bas Awam Negara Brunei Darussalam.PNG
6 FINED, 2 PRIVATE RENTAL COMPANIES' LICENCES REVOKED:  
"STERN WARNING AGAINST ILLEGAL TAXI ACTIVITIES"

Stern Warning Against Illegal Taxi Activities.JPGMAJLIS SEMBAHYANG SUNAT HAJAT BERJEMAAH, MEMBACA
SURAH YASSIN, TAHLIL DAN RATIB AL-ATTAS SEMPENA HARI
MEMPERINGATI MANGSA-MANGSA LALULINTAS JALAN RAYA DAN MESYUARAT
PERTAMA MAJLIS KEBANGSAAN KESELAMATAN JALAN RAYA (MKKJR) 2017
Majlis Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah, Membaca Surah Yassin, tahlil dan Ratib Al-Attas dan Mesyuarat Pertama MKKJR 2017.JPG

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE REQUEST FOR PROPOSAL:
TO PROCURE, SUPPLY, INSTALL, COMMISSION, MAINTAIN AND MANAGE
THE BUS INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS [ITS] AND TICKETING SYSTEM FOR
PUBLIC BUS SERVICES IN BRUNEI DARUSSALAM

RFP Bus Intelligent System (ITS)_1.JPG
​Read More...


INVITATION TO PARTICIPATE IN THE REQUEST FOR PROPOSAL
TO SUPPLY, OPERATE, MAINTAIN AND MANAGE THE PUBLIC BUS SERVICES
IN BRUNEI DARUSSALAM
FRP Public Bus.JPGPENJELASAN MENGENAI PENGUATKUASAAN ATURAN-ATURAN

LALULINTAS JALAN RAYA (KOMPOSISI KESALAHAN),2016

kompound siaran akhbar 2016.jpg 

Click here to download, for Kadar Denda Kompaun Bagi Kesalahan-Kesalahan Tertentu
KURANGKAN KELAJUAN DAN TINGKATKAN KEWASPADAAN

pr MKKJR Kurangkan Kelajuan dan Tingkatkan Kewaspadaan.png
ISU DAN PENYEBAB KEJADIAN KENDERAAN TEBAKAR

pr MKKJR Isu dan Penyebab Kejadian Kenderaan Terbakar.pngLANTIKAN STESEN PEMERIKSAAN KENDERAAN (VEHICLE INSPECTION STATION: VIS)

siaran akbar FINAL Lantikan VIS.png

Click here to download, for Senarai Setesen Pemeriksaan Kenderaan (VIS) yang dilantik JPD.PNG
MAJLIS PELANCARAN SISTEM TEKSI BERMETER NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

240916pr.JPG

read more.....
SIDANG MEDIA MENGENAI SISTEM TEKSI BERMETER NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


pressconftaximeter.png


PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT


130716.JPG

read more.....

AMALKAN SIKAP LEBIH BERHATI-HATI, ELAK KEMALANGAN JALAN RAYA


Capture.JPG

read more.....


PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI 2016


Capture6.JPG

read more.....

REQUEST FOR EOI THE PROVISION OF PUBLIC BUS SERVICES


EOICap.JPG 

read more.....


PENUTUPAN PERKHIDMATAN KAUNTER JPD 30 JUN 2016 PADA SEBELAH PETANG

Penutupan.JPG

read more.....


KEMPEN BERINGAT-INGAT KESELAMATAN JALAN RAYA


Kempen Beringat-Ingat.JPGread more.....

PERKHIDMATAN KAUNTER JPD SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1437H / 2016M


Kaunter Ramadhan.JPG​​

Kaunter Ramadhan_2.JPG

read more.....​

23RD APWG MEETING OPENING CEREMONY


Capture7.JPG​​

read more.....​

COUNTER SERVICES OF LTD TO CLOSE ON 31ST MARCH 2016 AFTERNOON


The Land Transport Department (LTD), Ministry of Communications would like to inform the public that all counter services...


​​read more.....​

COUNTER SERVICE ON FRIDAY 2016


 Venue: Land Transport Department (LTD),             

             Headquarters Building, Beribi, Jalan Gadong

 Operating Hours:  8.00 – 11.00 in the morning

*Except Public Holiday

JAN-FEB.PNG 

read more.....
APPOINTMENT TO RENEW VEHICLE LICENSE FOR PRIVATE VEHICLE AT LAND TRANSPORT DEPARTMENT HEADQUARTERS


The Land Transport Department (LTD) of the Ministry of Communications has announced to the Public that starting 18 January 2016, the applicants who wish to renew the Vehicle License (Road Tax) for private vehicle at the Land Transport Department's Headquarters, Beribi, Jalan Gadong, must make an appointment in advance to book for a fixed time slot to deal with the counter service for the Vehicle License Renewal at LTD.


read more..... 
COUNTER SERVICES DURING RAMADHAN 1436H/ 2015M


The Land Transport Department (LTD), Ministry of Communications would like to inform the public that the service counters at all branches of LTD during the Month of Ramadhan 1436H/2015M will be open to the public according to the time stated below:

read more.....

COUNTER SERVICE ON FRIDAY 2015

 

 Venue: Land Transport Department (LTD),             

             Headquarters Building, Beribi, Jalan Gadong

 Operating Hours:  8.00 – 11.00 in the morning


SERVICE​JANUARY 2015​FEBRUARY 2015​
​RENEWAL VEHICLE LICENSE
RENEWAL DRIVING LICENSE
09 JANUARY 2015
16 JANUARY 2015
23 JANUARY 2015
30 JANUARY 2015​
​06 FEBRUARY 2015
13 FEBRUARY 2015
27 FEBRUARY 2015
​VEHICLE INSPECTION
ONLINE TERMINAL
(FIRST & LAST WEEK)
​-
30 JANUARY 2015
06 FEBRUARY 2015
27 FEBRUARY 2015​


read more.....

 

CLOSURE OF ALL THE LAND TRANSPORT DEPARTMENT COUNTER SERVICES

 

Bandar Seri ​Begawan, February 5, 2015: The Land Transport Department(LTD) of the Ministry of Communications would like to inform the public that all payment counter services at the LTD Headquarters, Jalan Beribi,Gadong and at all LTD’s branches  [The Training and Driving Test Circuit Complex at LTD Sungai Akar, Brunei Muara District Branch (Old Office), Belait District Branch, Tutong District Branch and Temburong District Branch] that will only be opened in the morning, 8.00 to 11.30 am onSaturday, February 7, 2015 and will be closed in the afternoon.

The closure is due to the Dialogue session between the Director of the Land Transport, together with officers and staff of the Land Transport Department aims to share information towards improving service delivery to the public.

However, counter services will resume on Monday, 9February2015.

 

PG MOHAMMAD AMIRRIZAL BIN PG HAJI MAHMUD

Deputy Director

Land Transport Department

Ministry of Communications

read more.....
COUNTER SERVICE ON FRIDAYThe Land Transport Department (LTD), Ministry of Communication has informed the public that the service counters for renewal of the Driving License and Vehicle License at the LTD Headquarters, Jalan Beribi, Gadong open every Friday from 8.00 until 11.00 in the morning. Meanwhile, the Vehicle Inspection Service on Friday at the LTD Headquarters, Jalan Beribi, Gadong, opens on the first and last week of every month.