Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/ltd/Slider_images/6.jpg/ltd/Slider_images/5.jpg/ltd/Slider_images/1.png/ltd/Slider_images/4.jpg/ltd/Slider_images/2.png

SESI DIALOG JABATAN PENGANGKUTAN DARAT BERSAMA PEMEGANG LESEN MEMANDU KELAS 2B

SIARAN AKHBAR 21 Mac 2019.JPG

14 Rejab 1440 bersamaan 21 Mac 2019 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telahpun mengadakan Sesi Dialog bersama pemilik-pemilik treler perahu dan pemegang-pemegang Lesen Memandu Kelas 2B pada petang tadi bertempat di Kompleks Litar dan Ujian Memandu, Jabatan Pengangkutan Darat, Kg Sungai Akar.

DUA STESEN PEMERIKSAAN KENDERAAN (VEHICLE INSPECTION STATION - VIS) KINI BEROPERASI DI DAERAH BELAIT

vis 16.jpg

05 Rejab 1440 bersamaan 12 Mac 2019-Jabatan Pengangkutan Darat (JPD),Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan mengenai perlantikan: (i) satu (1)buah stesen pemeriksaan baru di Daerah Belait iaituJYM Company Sendirian Berhad di alamat Lot No: 55 dan 56, Light Industry, Kuala Belait, dan (ii) penaiktarafan satu (1) buah stesen pemeriksaan terletak di Pekan Seria iaitu HB Auto Inspection dan Service Centre Sendirian Berhad di No: 4196, H.22, Jalan Seria Klinik, Jalan Bolkiah, Seria, Daerah Belait.

SEBUTAN HARGA SECARA TAWARAN TERTUTUP BAGI 157 UNIT PERKAKAS / PERALATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN DAN MOTOSIKAL, PUSAT PEMERIKSAAN KENDERAAN IBU PEJABAT, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Iklan pelita brunei Penghapusan VIC.jpg

​SEBUTAN HARGA SECARA TAWARAN TERTUTUP BAGI 157 UNIT PERKAKAS / PERALATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN DAN MOTOSIKAL, PUSAT PEMERIKSAAN KENDERAAN IBU PEJABAT, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

HARI KELUARGA KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA DAN PIHAK-PIHAK BERKUASA BAGI TAHUN 2019

pic 1.jpg

Bandar Seri Begawan, 10 Februari 2019 – Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan dibawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga bertempat di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan isteri.

 


Baharui Lesen Kenderaan dan Lesen Memandu Melalui Online

 SafeSmart.PNG

 

poster taxi_small_1.png 

Forms.PNG

PT.jpg