Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/ltd/Slider_images/banner_hk36.jpg/ltd/Slider_images/5.jpg/ltd/Slider_images/1.png/ltd/Slider_images/4.jpg/ltd/Slider_images/2.png

PERUBAHAN PROSEDUR PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT MENGGUNAKAN KAEDAH “PAY AND COLLECT”

Perubahan Prosedur Perkhidmatan JPD.PNG

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi merujuk Siaran Akhbar keluaran 28 Mac 2020 mengenai perubahan prosedur perkhidmatan-perkhidmatan JPD.

Demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai khususnya para pelanggan, pegawai dan kakitangan yang bertugas, selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan, JPD ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengemaskinian semua perkhidmatan-perkhidmatan kaunter dan mengenalkan sistem "pay and collect" di Jabatan ini bermula hari Isnin, 30 Mac 2020

PERUBAHAN PROSEDUR PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Perubahan Prosedur Perkhidmatan JPD.PNG

Dalam usaha bersama mengurangkan keramaian orang ramai ke kaunter-kaunter dalam membendung risiko jangkitan COVID-19 di Negara ini, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan ini memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan prosedur perkhidmatan-perkhidmatan kaunter mulai 28 Mac 2020

PERUBAHAN WAKTU BEROPERASI PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Perubahan Waktu Beroperasi Perkhidmatan Kaunter JPD.PNG

Dalam usaha bersama mengawal dan membendung penularan jangkitan COVID-19, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kaunter perkhidmatan JPD di Ibu Pejabat JPD Gadong; Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Litar JPD Sungai Akar;  Pejabat Lama JPD Gadong, Daerah Brunei Muara; Cawangan JPD Daerah Tutong;  Cawangan JPD Kuala Belait dan Cawangan JPD Daerah Temburong akan diubah waktu beroperasi iaitu bermula dari jam 8.00 pagi hingga 2.00 petang sahaja pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu.  Sementara setiap hari Jumaat adalah ditutup.  Perubahan waktu perkhidmatan ini akan bermula hari Selasa, 24 Mac 2020 dan diteruskan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

PERUBAHAN WAKTU BEROPERASI POS-POS KAWALAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Perubahan Waktu Beroperasi PosPos Kawalan JPD.PNG

Dalam usaha bersama mengawal dan membendung penularan jangkitan CONVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula hari Sabtu, 21 Mac 2020, waktu beroperasi Pos-Pos Kawalan JPD iaitu Pos Kawalan JPD Sungai Tujoh, Pos Kawalan JPD Kuala Lurah, Pos Kawalan Ujong Jalan dan Pos Kawalan JPD Labu adalah diselaraskan bersama waktu-waktu Operasi Pos Kawalan Imigresen di tempat-tempat yang sama iaitu yang sebelum ini beroperasi dari jam 6.00 pagi sehingga 10.00 malam adalah dipendekkan kepada 6.00 pagi hingga 6.00 petang sahaja.  

 


Baharui Lesen Kenderaan dan Lesen Memandu Melalui Online

 


banner bax.jpg SafeSmart.PNG

 Forms.jpg

PT.jpg