Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 


Thursday, 23 January 2020 - Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of The Russian Federation

​The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency Goncharenko Vladimir Borisovich, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation 

Wednesday, 22 January 2020 - Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Philippines to Brunei Darussalam

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency Christopher B. Montero, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Brunei Darussalam.   

Ahad, 19 Januari 2020 - Sambutan Hari Keluarga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga kelolaan Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD) pada pagi ini bertempat di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. 

Rabu, 15 Januari 2020 - Anugerah ICT Brunei (BICTA) 2020, Negara Pintar Melalui Transfomasi Digital

Inovasi merupakan salah satu elemen utama bagi merangsang pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Inovasi tidak terhad kepada ciptaan baharu. Ianya juga merangkumi bagaimana sesuatu ciptaan dapat menyelesaikan masalah atau menambahbaik penyelesaian dengan cara berbeza, dan bagaimana ciptaan dan idea-idea inovatif dapat menjana pendapatan, khususnya dalam bidang ICT.

Video Pelancaran World Post Day 2019