Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHome

Pendaftaran bagi Domestic Runners
(Registration for Domestic Runners)

Maklumat / Information:

Domestic Runners adalah mereka yang memberi perkhidmatan berikut, sama ada sepenuh masa atau separuh masa (full-time atau part-time), secara domestik di dalam Negara Brunei Darussalam:
Domestic Runners are those who provide the following services, either on a full-time or part-time basis, within Brunei Darussalam:
 
  1. Individu yang memberikan perkhidmatan runners secara persendirian kepada orang awam, home based businesses dan syarikat-syarikat berdaftar seperti restoran dan lain-lain jenis perniagaan.
    Individuals who provide delivery services to the public, home-based businesses and registered businesses such as restaurants and other businesses.

  2. Individu yang bertugas sebagai pekerja dibawah syarikat-syarikat yang berdaftar untuk memberikan perkhidmatan runner.
    Individuals who are employees of a registered runner delivery services company.

  3. Petugas penghantaran (delivery staff) dibawah syarikat-syarikat yang berdaftar seperti restoran, pasar raya (supermarket) dan lain-lain jenis perniagaan.
    Delivery staff that works for a registered business such as a restaurant, supermarket and other businesses.


Select a date from the calendar.

Akaun Sosial Media (jika digunakan) / Social Media Account (if applicable):
BN


Deklarasi (Declaration)