Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Links-Deputy Permanent Secretary's Curriculum Vitae-


YANG MULIA 

PENGIRAN MOHD AMIRRIZAL BIN PENGIRAN HAJI MAHMUD 

TIMBALAN SETIAUSAHA TETAP (PENGANGKUTAN, PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN)/

DEPUTY PERMANENT SECRETARY (TRANSPORTATION, RESEARCH AND DEVELOPMENT)