Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Isnin, 10 Julai 2023 - Majlis Penyampaian Pengurniaan Pingat Kehormatan Pingat Kerja Lama (P.K.L) Negara Brunei Darussalam bagi Tahun 2022 bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa Dibawahnya
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Agensi-Agensi Pihak Berkuasa di bawahnya pada hari ini mengadakan Majlis Penyampaian Pengurniaan Pingat Kehormatan Pingat Kerja Lama (P.K.L) Negara Brunei Darussalam Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang ke-76 Tahun Bagi Tahun 2022 bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Hadir bagi menyempurnakan penyampaian pingat-pingat ialah Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Seramai empat belas (14) orang telah menerima Pingat Kerja Lama (P.K.L), terdiri daripada enam (6) orang penerima dari Jabatan Penerbangan Awam, seorang penerima dari Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam, tiga (3) orang penerima dari Jabatan Pengangkutan Darat, dan empat (4) orang penerima dari Jabatan Perkhidmatan Pos.

Majlis diadakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada pegawai-pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih daripada dua puluh (20) tahun bagi mengenang jasa dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan.

Turut hadir di majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi), Timbalan Setiausaha Tetap (Pengangkutan), Ketua-Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa, Ketua-Ketua Jabatan serta pegawai-pegawai kanan, dan kakitangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa di bawahnya.

 

Disediakan oleh:

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Negara Brunei Darussalam

Web : www.mtic.gov.bn

E-mel: info@mtic.gov.bn

Instagram : @mtic.bn


Attachments