Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

​​

 

TransportBN Promo (Subtitle)
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Khamis, 24 November 2022 - Majlis Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia Bagi Tahun 2022

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Penaung Diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam (MKKJR) telah berkenan berangkat ke Majlis Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia Bagi Tahun 2022 bertempat di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club,  Jerudong.

Sabtu, 19 November 2022 - Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama Kali Ke-62 Dengan Kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR)

Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan agar meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya ketika memandu di jalan raya. Malam Munajat minggu ini menyaksikan penyertaan jemaah daripada 103 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh Negara, serta daripada warga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Hal Ehwal Ugama berserta keluarga dari kediaman masing-masing.

Thursday, 10 November 2022 - Permanent Secretary of Ministry of Transport and Infocommunications attended the First Asia-Pacific Digital Ministerial Conference 2022

Yang Mulia Ir Mohammad Nazri bin Mohammad Yusof, Permanent Secretary at the Ministry of Transport and Infocommunications attended the First Asia-Pacific Digital Ministerial Conference 2022 on 10 November 2022 at Republic of Korea. 

Rabu, 26 Oktober 2022 - Hari Kemuncak Sempena Majlis Sambutan Hari Pos Sedunia Tahun 2022

Jabatan Perkhidmatan Pos telah mengadakan Majlis Sambutan Hari Pos Sedunia yang ke-144 tahun pada hari Rabu, 7.45 malam bertempat di sebuah hotel daerah Brunei Muara.