Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

​​

TransportBN Promo (Subtitle)
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Khamis, 15 Februari 2024 - Perjumpaan Muhibah Antara Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Bersama Kementerian Pengangkutan Dan Infokomunikasi Bagi Tahun 2024

Sesi Perjumpaan Muhibah antara Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bersama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) telah diadakan pada pagi ini, bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 

Saturday, 3rd February 2024 - 4th ASEAN Digital Minister Meeting (ADGMIN)

The 4th ASEAN Digital Ministerial Meeting (ADGMIN) was held on 1st – 2nd February 2024, in the Republic of Singapore. Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, Minister of Transport and Infocommunications, Brunei Darussalam, attended the 4th ADGMIN and associated ASEAN Dialogue and Development Partners meetings with China, Japan, the Republic of Korea, India, United States of America, and the International Telecommunications Union (ITU).

Khamis, 18 Januari 2024 - Anugerah ICT Brunei (BICTA) 2024 Cabaran Untuk Berinovasi Kini Dibuka

Anugerah ICT Brunei (Brunei ICT Awards - BICTA) 2024 telah dilancarkan hari ini di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas. Hadir selaku tetamu kehormat untuk merasmikan majlis pelancaran ialah Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. 

Khamis, 18 Januari 2024 - Lawatan Kerja Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Ke Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) dan Cyber Security Brunei (CSB), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC)

Seramai 15 orang Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) telah mengadakan lawatan ke Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) dan Cyber Security Brunei (CSB), pada hari Khamis, 18 Januari 2024 di Bandar Seri Begawan.