Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

​​
​ ​


 

TransportBN Promo (Subtitle)
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Selasa, 30 Mei 2023 - Majlis Doa Selamat Bagi Bakal-Bakal Jemaah Haji Kementerian Pengangkutan Dan Infokomunikasi Dan Jabatan-Jabatan Serta Pihak-Pihak Berkuasa Di Bawahnya Kelolaan Jabatan Penerbangan Awam Bagi Tahun 1444H/2023M​

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi bakal-bakal jemaah haji bertempat di Bilik Mesyuarat Al-Mahabbah, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dikelolakan oleh Jabatan Penerbangan Awam.

Rabu, 24hb Mei 2023 - Negara Brunei Darussalam dan Malaysia Meterai Perjanjian Perkhidmatan-Perkhidmatan Udara

 Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Malaysia telah menandatangani Perjanjian Perkhidmatan-perkhidmatan Udara di Langkawi, Malaysia pada hari Rabu, 24hb Mei 2023.

Selasa, 11 April 2023 - Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa Di Bawahnya Bagi Tahun 1444H/ 2023M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa di bawahnya telah mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim yang di dikelolakan oleh Pusat Kebangsaan E-Kerajaan bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 

Khamis, 06 April 2023 - Anugerah ICT Brunei (BICTA) 2023, Cabaran Untuk Berinovasi Kini Dibuka​

Anugerah ICT Brunei (Brunei ICT Awards - BICTA) 2023 telah dilancarkan secara rasmi hari ini di Amphiteatre, Bangunan Knowledge Hub (kHUB), Anggerek Desa. Hadir selaku tetamu kehormat untuk merasmikan majlis pelancaran ialah Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.