Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Sabtu, 21 Oktober 2023 - Lawatan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Ke Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam

Seramai 15 orang Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah mengadakan lawatan ke Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) pada pagi tadi.

Tujuan lawatan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara adalah untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi akan fungsi dan peranan BDMD dalam menyediakan khidmat dan maklumat cuaca serta melihat secara lebih dekat lagi sistem-sistem kajicuaca yang terdapat di Jabatan berkenaan, sebagai persediaan bagi Majlis Mesyuarat Negara yang akan datang. 

Program lawatan dimulakan di Ibu Pejabat BDMD di Kampong Anggerek Desa di mana rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah diberikan taklimat ringkas pengenalan Jabatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dayang Rokiah binti Haji Angas, Pemangku Pengarah Kajicuaca. Rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara juga telah dibawa melihat peralatan pencerapan cuaca ke salah satu tapak National Automatic Weather Stations (NAWS) iaitu di Ibu Pejabat BDMD, Anggerek Desa.

Rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara seterusnya melawat ke Pusat Ramalan Cuaca dan Meteorological Garden bertempat di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei bagi melihat proses dan kemudahan serta sistem-sistem yang berkaitan dalam pencerapan dan penyediaan ramalan, nasihat dan amaran cuaca yang diberikan kepada pengguna-pengguna seperti agensi kerajaan, swasta dan orang ramai.  Rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara turut melihat secara langsung bagaimana data dan maklumat cuaca dianalisa oleh Ahli Meteorologi yang bertugas dalam penyediaan ramalan cuaca.

Lawatan berakhir di bangunan Doppler Weather Surveillance Radar (DWSR) yang baru dilancarkan pada April 2023 lepas. Rombongan berpeluang melihat secara dekat sistem DWSR yang digunakan oleh BDMD dalam memantau kejadian, pergerakan dan evolusi sistem cuaca setempat. 


Dikeluarkan oleh:
Jabatan Kajicauca Brunei Darussalam
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi
06 Rabiulakhir 1445/21 Oktober 2023


Attachments