Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksISU10LTD17

ISU: Mengurangkan pengeluaran Carbon


- Soalan Yang Berhormat -

“Ke arah pembangunan yang mapan dalam konteks pembangunan darat, apakah dasar-dasar pembaikan dan pemulihan kerajaan bagi mengurangkan pengeluaran carbon sekali gus menyokong hasrat negara, Wawasan Brunei 2035 dalam strategi alam sekitar.”

Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maon

- Jawapan Menteri Perhubungan - 

Pihak Jabatan Pengangkutan Darat bersandar kepada peraturan dan dasar-dasar yang ditentukan oleh Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri dan [Insya-Allah] detail lanjut mengenai beberapa sasaran yang dihajati akan kaola maklumkan kemudian. 


- Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa Bin Haji Sirat

​Tarikh dikemaskiniInisiatif Jabatan
​18 Oktober 2017​Dengan kerjasama Jabatan Tenaga, JPD sudah bermesyuarat dengan pihak BATA bagi membekal kenderaan yang mempunyai enjin EURO 4 ke atas, tetapi ianya harus selaras dengan minyak Euro IV ke atas. Dengan adanya kenderaan dan petrol yang jauh lebih bersih ini (compare to current petrol Euro II dan diesel Euro I), ianya akan mengurangkan pollution di sektor Pengangkutan.