Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksISU22LTD17

ISU: ​Kenderaan berat yang membawa pengangkutan yang berlebihan sehingga jalan mengalami kerosakan dan menjadi masalah kepada pengguna jalan raya


- Soalan Yang Berhormat -

“Di 4 daerah di Negara Brunei Darussalam terutama juga di Daerah Belait, terdapat beberapa buah kilang papan yang kayu balak dibekalkan melalui pengambilan balak dari hutan pembalakan di mukim-mukim pedalaman di Daerah Belait.

Yang menjadi masalah ialah kenderaan berat yang membawa kayu balak ini membuat pengangkutan yang berlebihan sehingga jalan-jalan di pedalaman seperti Jalan Bukit Sawat, Merangking sehingga jalan menuju ke Buau dan Sukang mengalami kerosakkan dan menjadi masalah kepada pengguna jalan raya di kampung berkenaan.

Walaupun sudah ada perbincangan bersama pengurus-pengurus balak dan wakil-wakilnya di Peringkat Daerah Belait bersama Pegawai Daerah dan lain-lain supaya memberikan kerjasama memelihara jalan tersebut di samping itu supaya pemandu-pemandu trak membawa balak tidak melebihi had ketinggian di dalam trak yang sukatsukatnya dihadkan dan dipasang oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR). Hal ini itu diabaikan dan malah dicabut kerana menganggu ketinggian muatan balak yang mereka bawa tanpa mengikut had peraturan Jabatan Pengangkutan Darat. 

Oleh yang demikian, pihak masyarakat kampung mohon langkah-langkah penyelesaian selanjutnya”

Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momin 


- Jawapan Menteri Perhubungan - 

Mengenai dengan maklumat tindak laku trak-trak kenderaan berat yang mengangkut kayu balak di kawasan yang dinyatakan. Perkara ini akan kaola akan tunduki bagi memastikan tatacara yang perlu diambil terutama menghendaki syarikat-syarikat yang berkenaan untuk membuat pengisytiharan bahawa syarikat-syarikat berkenaan mempunyai had berat yang tertentu dan membuat declaration bahawa kenderaan itu hanya membawa muatan mengikut kemampuan kenderaan berkenaan iaitu exceed code yang terdapat di kenderaan berkenaan. Perkara ini akan kaola tunduki.

- Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa Bin Haji Sirat


​Tarikh dikemaskiniInisiatif Jabatan
​18 Oktober 2017​Beberapa operasi telah dilaksanakan oleh Unit Penguatkuasaan JPD di kawasan Jalan Labi dan Bukit Puan pada bulan Mac dan Mei 2017. Hasil dari operasi berkenaan, sebanyak 4 buah trak membawa balak telah dikompaun. Operasi ini akan berterusan dari semasa ke semasa.