Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksISU8LTD17

ISU: Memperkenalkan perkhidmatan beca bermotor


- Soalan Yang Berhormat -

“Adakah perancangan jabatan ini untuk membenarkan perkhidmatan beca bermotor iaitu jika boleh dan bersesuaian? Hanya merupakan satu cadangan saja bagi mengatasi masalah pelancong berjalan kaki dari hotel melawat ke tempat-tempat menarik dan sebaliknya. Contohnya dari hotel ke Lapau Diraja dan dari Lapau Diraja ke hotel dan sebagainya. Beca-beca ini boleh menunggu penumpang di tempat-tempat tumpuan orang ramai kerana beca mudah melalui lorong-lorong dan jalan raya yang sempit. Dengan perkhidmatan ini memberi peluang pekerjaan dan meningkatkan sektor pelancongan. Malah khidmat beca ini boleh digunakan untuk menghantar dan mengambil anak-anak sekolah di kawasan yang bersesuaian dan berhampiran. Apa yang kita lihat sekarang ini hanya sejauh 500 meter pun ibu bapa menggunakan kereta. Jadi ibu bapa tidak perlu lagi risau bergegas datang dan keluar pejabat. Kakitangan pejabat pula boleh menggunakan khidmat beca untuk makan tengah hari ke restoran yang berhampiran tidak perlu lagi menggunakan kenderaan. 

Jadi dalam membantu kelancaran perkhidmatan ini, pihak berkenaan hendaklah membuat peraturan supaya tidak berlakunya perkhidmatan secara haram dan tidak teratur. Umpamanya perkhidmatan beca ini hendaklah didaftarkan untuk mendapatkan kebenaran perkhidmatan dan dimestikan mengambil perlindungan insurans dan ditentukan laluan accessibility. “

Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit

- Jawapan Menteri Perhubungan - 

Soalan yang kedua mengenai Beca Bermotor. Ini pun satu perkara yang harus diteliti lebih dahulu sejauh mana perkara ini akan dapat memastikan keselamatan orang ramai dan yang paling utama dalam fikiran kaola ialah sejauh mana Beca Bermotor ini akan dapat dipertimbangkan dari perspektif keselamatan orang ramai dan apakah spesifikasi kenderaan Beca Bermotor yang harus dipenuhi sebelum perkara ini dapat dipertimbangkan. Kalau kita memikirikan rumah ke sekolah bergantung di mana sekolah itu dan di mana rumah itu kalau ia melibatkan jalan-jalan raya yang besar seperti highway mungkin tidak bersesuaian. Ini bergantung apa yang dimaksudkan sebagai Beca Bermotor itu.

Kalau Beca Bermotor yang berbasikal mungkin tidak berapa sesuai barangkali untuk diadakan di tempat-tempat yang sesak. Kalau di kawasan Bandar sahaja mungkin ada kemampuannya tapi bergantung pada Beca Bermotor itu sendiri. Jadinya perkara ini harus diteliti lebih lanjut lagi mengenai apa sebenarnya cadangan yang ingin dicadangkan itu.


- Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa Bin Haji Sirat

​Tarikh dikemaskiniInisiatif Jabatan
​18 Oktober 2017​Perkara ini memerlukan penelitian lanjut bersama pihak yang berkenaan dan diperingkat MKKJR mengambilkira kesesuaian rekabentuk jalanraya dinegara ini termasuk yang berdekatan dengan kawasan bandar.