Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksISU9LTD17

ISU: Keselamatan trailer perahu yang ditunda


- Soalan Yang Berhormat -

“Kita sering melihat trailer perahu ditunda sama ada siang atau malam di jalan raya dan lebuh raya. Kekhuatiran kita ialah dari segi keselamatan penunda itu sendiri atau pengguna jalan raya yang lain. Kadang kala berlaku kerosakan dalam perjalanan dan pernah berlaku trailer terlepas dari penunda. Ada yang dilihat tidak sepadan apabila kereta saloon atau kereta kecil menarik trailer perahu yang besar. Jadi sehubungan dengan itu, kaola inginkan penjelasan mengenai perkembangan dan pelaksanaan penguatkuasaan penundaan trailer perahu yang terkini.”

Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit

- Jawapan Menteri Perhubungan - 

Mengenai trailer perahu. Seperti Yang Berhormat maklum sebagaimana yang saya jelaskan isu yang mengenai penguatkuasaan ini dan kalau kitani kadang-kadang memandu di jalan yang besar kita lihat ada trailer perahu yang usulnya tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lalu lintas khususnya yang dipanggil Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 Bab 8(1) ialah setiap perahu hendaklah ditarik dengan menggunakan trailer yang tertentu yang memenuhi dimensi dan sebagainya.

Penguatkuasaan merupakan satu cabaran yang besar dalam aspek manapun seperti yang dimaklumkan tadi, ramai yang dibawa ke mahkamah sehingga 800 kes yang tidak dapat diuruskan dan mungkin kita sekali-sekala melihat ada trailers yang tidak sesuai itu mungkin itu terjadi. 

Walau bagaimanapun tidak semestinya pihak yang berkuasa tidak melaksanakan penguatkuasaan undang-undang ini. Kita masih lagi menguatkuasakannya dan perkara ini akan dipantau lagi memikirkan sejauh mana option yang lebih baik. Apa yang difikirkan ketika ini Yang Berhormat Pengerusi ialah untuk mengadakan tempat-tempat yang sesuai untuk meninggalkan perahu. 

Jadinya perahu tidak payah ditarik ke rumah-rumah ataupun membentuk satu mariner. Bukan sahaja perahu-perahu menangkap ikan, mungkin perahu-perahu yang besar pun boleh. Perkara ini sedang difikirkan dan salah satu jawatankuasa telah dibentuk untuk memikirkan di mana tempat yang bersesuaian. 

Apa pendekatan yang boleh kita ambil untuk menjadikannya sebagai satu realiti. Mungkin ini juga merupakan satu peluang kerjasama antara kerajaan dengan pihak swasta dalam rangka PPP sebagai contoh pendekatan yang sedang difikirkan ialah tidak mengalakkan mereka yang terlibat dalam menangkap ikan dan sebagainya untuk menarik perahu-perahu mereka ke rumah. 

[Insya-Allah] mudah-mudahan jawatankuasa akan dapat menghadapkan cadangan yang lebih baik dan akan dimaklumkan kepada Yang Berhormat mengenai usaha ini. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi.- Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa Bin Haji Sirat

​Tarikh dikemaskiniInisiatif Jabatan
​18 Oktober 2017​Siaran Akhbar (beserta garispandu yang telah dimuat naik di laman web JPD) telah dikeluarkan pada 28 Ogos 2017 mengenai kewajiban pendaftaran dan perlesenan treler perahu (serta kelengkapan yang perlu dipasang pada treler berkenaan). Pemilik treler perahu diberikan grace period untuk melaksanakan pendaftaran dan perlesenan berkenaan bermula dari tarikh di atas. Bermula dari 2 Januari 2018, semua treler perahu adalah dimestikan untuk berdaftar dan dilesenkan. Mana-mana treler perahu yang didapati tidak berdaftar dan dilesenkan, maka tindakan undang-undang akan diambil

Jabatan Pengangkutan Darat mengalu-alukan pemandu-pemandu yang mempunyai tahap kemahiran memandu treler bot agar menghubungi Jabatan Pengangkutan Darat di talian 2451980 sambungan 510/511/513 untuk menjalani ujian memandu tanpa perlu menghadiri sebarang kelas memandu.  Ujian memandu ini boleh dibuat di lokasi yang mudah untuk pemandu treler bot.  Setelah lulus ujian memandu, pemandu akan diberikan lesen memandu kelas 2B.  Bagi pemandu-pemandu yang memilik lesen memandu kelas 2 adalah tidak perlu menjalani ujian memandu.