Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHome


 
 
 
 

Makluman

Dengan merujuk Sidang Media Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021 khususnya Siaran Media Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) mengenai Pendaftaran untuk Domestic Runners (Registration of Domestic Runners).

Pada masa ini, terdapat peningkatan ke atas perkhidmatan domestic runners bagi menampung keperluan orang ramai. Sehubungan itu, sebagai langkah bagi menjaga kepentingan, keberadaan serta kesejahteraan pihak sektor perniagaan, pihak domestic runners dan khususnya orang ramai...
Selanjutnya